Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 150

1. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Lăudaţi pe Dumnezeu în sfântul Său locaş! Lăudaţi-L în întinderea puterii Lui!

2. Lăudaţi-L* în faptele Sale puternice! Lăudaţi-L pentru întinderea* măreţiei Sale!

3. Lăudaţi-L* cu sunet de trâmbiţă! Lăudaţi-L cu lira şi cu harfa!

4. Lăudaţi-L cu* tamburină şi cu joc! Lăudaţi-L cu* instrumente cu coarde şi cu fluier!

5. Lăudaţi-L cu* chimvale sunătoare, lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare!

6. Tot ce are suflare să laude pe DomnulEbr. „Yah“! Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)