Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 92

Un psalm. O cântare. Pentru ziua sabatului.

1. Bine* este să lăudăm pe Domnul şi să cântăm psalmi Numelui Tău, Preaînalte;

2. să vestim* bunătatea Ta dimineaţa, şi credincioşia Ta, nopţile,

3. cu* instrumentul cu zece coarde şi cu lira; pe higaionProbabil instrument muzical sau cântare de meditaţie cu harfa.

4. Pentru că Tu, Doamne, m-ai bucurat prin fapta Ta, voi cânta de bucurie datorită lucrărilor mâinilor Tale.

5. ✡ Cât* de mari sunt lucrările Tale, Doamne! Gândurile Tale sunt foarte adânci*.

6. Omul* prost nu cunoaşte aceasta şi nebunul nu înţelege.

7. Când cei* răi răsar ca iarba şi toţi lucrătorii nelegiuirii înfloresc, este ca să fie nimiciţi pentru totdeauna.

8. Dar* Tu, Doamne, eşti înălţat pentru totdeauna.

9. Pentru că, iată, vrăjmaşii Tăi, Doamne, pentru că, iată, vrăjmaşii Tăi vor pieri, toţi lucrătorii nelegiuirii vor fi risipiţi*.

10. Dar Tu vei înălţa cornul* meu ca pe al bivoluluiSau „unicornului“; eu voi fi uns cu* untdelemn proaspăt.

11. Şi ochiul* meu va privi peste vrăjmaşii mei şi urechile mele vor auzi despre cei răi care se ridică împotriva mea.

12. Cel drept va înverzi ca* palmierul, va creşte ca cedrul din Liban.

13. Cei sădiţi în casa Domnului vor înflori în* curţile Dumnezeului nostru.

14. Ei vor aduce rod şi la bătrâneţe, vor fi plini de sevă şi verzi,

15. pentru ca să arate că Domnul este drept. El este stânca* mea şi nu* este nici o nedreptate în El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)