Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 44

✡ Către mai-marele muzicii. Un maschilProbabil o învăţătură al fiilor lui Core.

1. Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinţii* noştri ne-au istorisit lucrarea pe care ai făcut-o în zilele lor, în zilele de demult.

2. Tu, cu mâna Ta, ai* alungat naţiuni şi i-ai sădit pe eiPe părinţii noştri, ai lovit popoare şi i-ai întins pe ei.

3. Pentru că nu* prin sabia lor au luat ţara în stăpânire şi nu braţul lor i-a salvat, ci dreapta Ta şi braţul Tău şi lumina feţei Tale, pentru că* Ţi-ai găsit plăcerea în ei.

4. Tu eştiSau „Tu eşti Acelaşi“ Împăratul* meu, Dumnezeule; porunceşte mântuireaLit. „mântuirile“ pentru Iacov!

5. Prin Tine îi vom doborî* pe vrăjmaşii noştri, prin Numele Tău îi vom călca în picioare pe cei care se ridică împotriva noastră.

6. Pentru că nu* în arcul meu mă încred şi nu sabia mea mă va salva;

7. ci Tu ne-ai salvat de vrăjmaşii noştri şi i-ai făcut* de ruşine pe cei care ne urăsc.

8. Cu* Dumnezeu ne lăudăm toată ziua şi vom lăuda pentru totdeauna Numele Tău. Oprire.

9. ✡ Dar Tu ne-ai respins* şi ne-ai făcut de ruşine şi nu mai ieşi cu oştirile noastre;

10. ne-ai făcut* să dăm înapoi dinaintea vrăjmaşului şi cei care ne urăsc au jefuit pentru ei înşişi;

11. ne-ai dat* ca pe nişte oi de mâncat şi ne-ai împrăştiat* printre naţiuni;

12. ai vândut* pe poporul Tău pe nimic şi n-ai prosperat prin preţul vânzării lorSau „n-ai mărit preţul lor“;

13. ne-ai făcut* de ocară faţă de vecinii noştri, de batjocura şi de râsul celor din jurul nostru;

14. ne-ai făcut* un proverb printre naţiuni, o clătinare* de cap printre popoare.

15. Toată ziua dispreţul meu este înaintea mea şi ruşinea feţei mele m-a acoperit,

16. din* cauza glasului celui care insultă şi batjocoreşte, din cauza vrăjmaşului şi a răzbunătorului.

17. ✡ Toate* acestea au venit peste noi şi noi nu Te-am uitat şi n-am fost necredincioşi legământului Tău;

18. inima noastră nu s-a întors înapoi şi paşii* noştri nu s-au abătut din calea Ta,

19. deşi ne-ai zdrobit în* locuinţa şacalilor şi ne-ai acoperit cu* umbra morţii.

20. Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru şi ne-am fi întins* mâinile către un dumnezeu străin,

21. n-ar fi cercetat* Dumnezeu aceasta? pentru că El cunoaşte tainele inimii.

22. Dar* din cauza Ta suntem daţi morţii toată ziua, suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.

23. ✡ Trezeşte-Te*! Pentru ce dormi, Doamne? Ridică-Te! Nu* ne respinge pentru totdeauna!

24. Pentru ce* Îţi ascunzi faţa şi uiţi întristarea şi apăsarea noastră?

25. Pentru că* sufletul nostru este încovoiat până în ţărână, pântecele nostru este lipit de pământ.

26. Ridică-Te, ajută-ne şi răscumpără-ne, pentru bunătatea Ta!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)