Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 66

Către mai-marele muzicii. O cântare. Un psalm.

1. Strigaţi* de bucurie către Dumnezeu, tot pământul!

2. Cântaţi gloria Numelui Său! Faceţi glorioasă lauda Lui!

3. Spuneţi lui Dumnezeu: „Cât de înfricoşătoare* sunt lucrările Tale! Din cauza* mărimii puterii Tale, vrăjmaşii Tăi Te linguşescSau „se fac că Te ascultă“.

4. Tot* pământul Ţi se va închina şi-Ţi va cânta psalmi; va cânta* psalmi Numelui Tău“. Oprire.

5. Veniţi* şi vedeţi lucrările lui Dumnezeu. El este înfricoşător în faptele Sale faţă de fiii oamenilor.

6. El a prefăcut* marea în uscat; au trecut fluviul* cu piciorul; acolo ne-am bucurat în El.

7. El stăpâneşte prin puterea Sa pentru totdeauna. Ochii* Săi urmăresc naţiunile, ca să nu se înalţe cei răzvrătiţi. Oprire.

8. ✡ Binecuvântaţi, popoare, pe Dumnezeul nostru şi faceţi să se audă glasul laudei Sale,

9. El, care ne-a păstrat sufletul în viaţăSau „ne-a pus sufletul între cei vii“ şi n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.

10. Pentru că Tu*, Dumnezeule, ne-ai încercat; ne-ai încercatSau „ne-ai curăţit în cuptor“* cum se încearcă argintul;

11. ne-ai adus* în laţ, ai pus o greutate copleşitoare pe rărunchii noştri;

12. ai lăsat* oamenii să treacăLit. „să încalece“ peste capul nostru; am trecut* prin foc şi prin apă şi ne-ai adus la un loc de belşugSau „la un loc larg“.

13. ✡ Voi intra* în casa Ta cu arderi-de-tot, îmi voi împlini* jurămintele faţă de Tine,

14. ce au promis buzele mele şi ce a vorbit gura mea în necazul meu.

15. Îţi voi aduce animale grase ca arderi-de-tot, cu tămâia berbecilor; Îţi voi jertfi tauri cu ţapi. Oprire.

16. ✡ Veniţi*, ascultaţi, toţi cei care vă temeţi de Dumnezeu, şi voi spune ce a făcut El pentru sufletul meu.

17. Am strigat cu gura mea către El şi El a fost înălţat prin limba mea.

18. Dacă* aş fi privit nelegiuirea în inima mea, Domnul nu m-ar fi auzit:

19. totuşi Dumnezeu a auzit*, a fost atent la glasul rugăciunii mele.

20. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care n-a respins rugăciunea mea, nici bunătatea Sa de la mine!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)