Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 73

Un psalm al lui Asaf.

1. În adevăr, Dumnezeu este bun faţă de Israel, faţă de cei cu inima curată.

2. ✡ Şi pentru mine, puţin a lipsit ca să-mi alunece picioarele; aproape gata să-mi alunece paşii;

3. pentru că* îi invidiam pe cei aroganţi, văzând prosperitatea celor răi.

4. Pentru că n-au tulburări până laSau „în“ moartea lor şi trupul lor este sănătosSau „gras“.

5. Nu* au parte de necazuri omeneştiSau „de suferinţe ale muritorilor“ şi nu sunt loviţi ca oamenii.

6. De aceea mândria le este ca un colier, violenţa îi* acoperă ca un veşmânt;

7. le ies ochii* de grăsime; depăşesc imaginaţiile inimii lor:

8. batjocoresc* şi vorbesc* cu răutate de asuprire; vorbesc* de sus,

9. îşi înalţă* gura până la ceruri şi limba lor cutreieră pământul.

10. De aceea poporul lui se întoarce spre eiLit. „încoace“ şi li se toarnă* apă din belşugSau „ape din belşug se storc din ei“,

11. şi ei spun: „Cum* va cunoaşte Dumnezeu? şi este cunoştinţă la Cel Preaînalt?“

12. Iată, aceştia sunt cei răi şi ei prosperă* în lumeSau „sunt întotdeauna liniştiţi“, îşi adună bogăţii.

13. ✡ În adevăr, în zadar* mi-am curăţit inima şi mi-am spălat* mâinile în nevinovăţie:

14. pentru că am fost lovit toată ziua şi pedepsit în fiecare dimineaţă.

15. Dacă aş fi zis: „Voi vorbi astfelSau „ca ei““, iată, aş fi fost necredincios generaţiei fiilor Tăi.

16. Când m-am gândit* să înţeleg aceasta, a fost o muncă grea în ochii mei,

17. până am intrat* în locaşurile sfinte ale lui Dumnezeu: atunci am înţelesSau „am privit la“* sfârşitul lor.

18. În adevăr, îi pui* în locuri alunecoase, îi faci să cadăSau „îi arunci“ în ruine.

19. Cum sunt distruşi într-o clipă! Sunt sfârşiţi, mistuiţi de spaime.

20. Ca* un vis la deşteptare, Doamne, le vei dispreţui chipul când* Te vei trezi.

21. ✡ Când mi se* frământa inima şi mă chinuiam înăuntrul meu,

22. eram prost* şi nu ştiam, eram ca o fiară înaintea TaSau „cu Tine“, „faţă de Tine“.

23. Dar eu sunt întotdeauna cu Tine: Tu m-ai apucat de mâna dreaptă,

24. mă vei călăuzi* cu sfatul Tău şi, după aceea, mă vei primi în glorieSau „după glorie, mă vei primi“.

25. Pe* cine am eu în ceruri? Şi n-am avut plăcere pe pământ decât în Tine.

26. Carnea* mea şi inima mea se topesc; Dumnezeu este stânca inimii mele şi partea* mea pentru totdeauna.

27. ✡ Pentru că, iată, cei care* sunt departe de Tine vor pieri; Tu îi vei nimici pe toţi cei care curvesc* abătându-se de la Tine.

28. Dar pentru mine este bine să mă apropii* de Dumnezeu: mi-am pus încrederea în Domnul DumnezeuEbr. „Adonai Yahve“, ca să istorisesc* toate faptele Tale.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)