Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 55

Către mai-marele muzicii. Pe neghinotProbabil instrumente cu coarde. Un maschil al lui David.

1. Pleacă urechea, Dumnezeule, la rugăciunea mea şi nu Te ascunde de cererea mea!

2. Ascultă-mă şi răspunde-mi! Sunt tulburatSau „Rătăcesc“* în plângerea mea şi gem,

3. de glasul vrăjmaşului, de apăsarea celui rău: pentru că* ei aruncă nelegiuireSau „deşertăciune“ peste mine şi mă urmăresc cu mânie.

4. ✡ Inima* mea este neliniştităSau „mi se zbate“ înăuntrul meu şi spaime de moarte au căzut asupra mea.

5. Frică şi cutremur au venit peste mine şi un fior de groază m-a acoperit.

6. Şi am spus: O, de aş avea aripi ca un porumbel, aş zbura şi m-aş odihni.

7. Iată, aş fugi departe, aş rămâne în pustiu. Oprire.

8. M-aş grăbi să scap departe de vântul năprasnic, de furtună.

9. ✡ Înghite-i, Doamne, împarte-le limba; pentru că* am văzut violenţă şi certuri în cetate.

10. Zi şi noapte îi dau ocol pe ziduri; şi nelegiuire şi răutate sunt în mijlocul ei;

11. stricăciunea este în mijlocul ei şi asuprirea şi înşelăciunea nu se depărtează din pieţele ei.

12. ✡ Pentru că nu* un vrăjmaş m-a insultat, atunci aş fi suportat; nu cel care mă urăşte s-a* îngâmfat împotriva mea, atunci m-aş fi ascuns de el;

13. ci tu*, un om ca mine, sfătuitorul meu şi prietenul meu:

14. noi am avut dulci destăinuiri împreună, am mers* cu mulţimea la casa lui Dumnezeu.

15. Să-i apuce moarteaSau „Pustiirea să fie peste ei“, să* coboare vii în Locuinţa morţilor! Pentru că răutatea este în locuinţa lor, în mijlocul lor.

16. ✡ Cât despre mine, eu strig către Dumnezeu; şi Domnul mă va salva.

17. Seara* şi dimineaţa şi la amiază, cuget şi plâng; şi El va auzi glasul meu.

18. El a răscumpărat în pace sufletul meu din lupta care era împotriva mea: pentru că mulţi* au fost în jurul meu.

19. Dumnezeu a auzit şi-i va copleşi: El, care* rămâne din vechime. Oprire. Pentru că nu este nici o schimbare în ei şi nu se tem de Dumnezeu.

20. ✡ ElCel rău şi-a întins* mâinile peste ceiUnele texte „împotriva celor“* care sunt în pace cu el, a profanat legământul Său.

21. Gura lui era alunecoasă ca untul, dar în inima lui era război; cuvintele* lui erau moi ca untdelemnul, dar sunt săbii scoase.

22. ✡ Aruncă* asupra Domnului povaraSau „partea rânduită ţie“ ta şi El te va susţine. El nu* va îngădui niciodată să se clatine cel drept.

23. Şi Tu, Dumnezeule, îi vei coborî în adâncul pieirii. Oamenii* sângelui şi ai vicleniei nu* vor ajunge la jumătatea zilelor lor; dar eu mă voi încrede în Tine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)