Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 99

1. Domnul* împărăţeşte: să tremure popoarele! El* şade între heruvimi: să se cutremure pământul!

2. Domnul este mare în Sion şi înălţat* mai presus de toate popoarele.

3. Să laude Numele* Tău cel mare şi înfricoşător – El este sfânt –

4. şi puterea* Împăratului care iubeşte judecata. Tu întemeiezi dreptatea, Tu faci judecată şi dreptate în Iacov.

5. ✡ Înălţaţi* pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă înaintea aşternutului* picioarelor Sale: El este sfânt*!

6. Moise* şi Aaron, dintre preoţii Săi, şi Samuel, dintre cei care cheamă Numele Său, au strigat* către Domnul şi El le-a răspuns.

7. Le-a vorbit în* stâlpul de nor: ei au păzit mărturiile Sale şi legea pe care le-a dat-o.

8. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu le-ai răspuns: Tu ai fost pentru ei un Dumnezeu* iertător şi răzbunător* al faptelor lor.

9. ✡ Înălţaţi* pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinaţi-vă pe muntele sfinţeniei Lui: pentru că Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)