Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 116

1. Iubesc* pe Domnul, pentru că a auzit glasul meu, cererile mele.

2. Pentru că Şi-a plecat urechea spre mine, de aceea Îl voi chema în tot timpul zilelor mele.

3. ✡ Legăturile* morţii mă înconjuraseră şi mă ajunseseră spaimele Locuinţei morţilor; găsisem necaz şi întristare;

4. dar am chemat Numele Domnului: „Te rog, Doamne, scapă-mi sufletul!“

5. Domnul este plin* de îndurare şi drept*; şi Dumnezeul nostru este milos.

6. Domnul păzeşte pe cei simpli; eram doborât şi El m-a salvat.

7. ✡ Întoarce-te, suflete al meu, la odihna* ta, pentru că Domnul* ţi-a făcut bine!

8. Pentru că* Tu ai salvat sufletul meu de la moarte, ochii mei de lacrimi, picioarele mele de cădere.

9. Voi umbla înaintea Domnului pe* pământulSau „pământurile“; sau „în ţările“ celor vii.

10. Am crezut*, de aceea am vorbit. Am fost foarte necăjit.

11. În* neliniştea mea, spuneam: „Orice* om este mincinos!“

12. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?

13. Voi înălţa paharul mântuiriiLit. „mântuirilor“ şi voi chema Numele Domnului;

14. îmi voi împlini* jurămintele faţă de Domnul, înaintea întregului Său popor.

15. Scumpă* este în ochii Domnului moartea sfinţilor SăiSau „celor evlavioşi ai Săi“.

16. ✡ Te rog, Doamne, pentru că sunt cu adevărat robul* Tău; sunt robul Tău, fiul* roabei Tale; Tu mi-ai dezlegat legăturile.

17. Ţie Îţi voi aduce o jertfă* de mulţumire şi voi chema Numele Domnului.

18. Îmi voi împlini jurămintele faţă de Domnul, da, înaintea întregului Său popor,

19. în curţile* casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)