Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 34

Al lui David. Când s-a prefăcut înaintea lui AbimelecTitlul împăraţilor filistini, care l-a alungat, şi el a plecat.

1. În acrostih: litera ebraică iniţială a fiecărui verset urmează în ordine alfabetică.Voi binecuvânta* pe Domnul în orice timp, lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea.

2. Sufletul meu se va lăuda* cu Domnul, cei* blânzi vor auzi aceasta şi se vor bucura.

3. Măriţi* pe Domnul împreună cu mine şi să înălţăm împreună Numele Său!

4. ✡ Eu L-am căutat* pe Domnul şi El mi-a răspuns şi m-a scăpat de toate temerile mele.

5. Ei au privit spre El şi au fost luminaţi şi feţele lor n-au rămasSau „nu vor rămâne“ de ruşine.

6. Acest întristat* a strigat şi Domnul l-a auzit şi l-a salvat din* toate necazurile lui.

7. Îngerul* Domnului Îşi aşază tabăra* în jurul acelora care se tem de El şi-i scapă.

8. Gustaţi* şi vedeţi că Domnul este bun! Ferice* de omul care se încrede în El!

9. Temeţi-vă* de Domnul, voi, sfinţii Săi, pentru că nimic nu le lipseşte celor care se tem de El.

10. Leii* tineri duc lipsă şi flămânzesc, dar* cei care-L caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11. ✡ Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă: vă voi* învăţa temerea de Domnul.

12. Cine* este omul căruia îi place viaţa, care iubeşte zilele, ca să vadă binele?

13. Păzeşte-ţi limba de rău şi buzele de* a rosti viclenie.

14. Depărtează-te* de rău şi fă binele, caută* pacea şi urmăreşte-o.

15. Ochii* Domnului privesc spre cei drepţi şi urechile Lui sunt deschise la strigătul* lor.

16. Faţa* Domnului este împotriva celor care fac răul, ca* să le şteargă amintirea de pe pământ.

17. Cei drepţi strigă şi Domnul* aude şi-i scapă din toate necazurile lor.

18. Domnul este aproape* de cei* cu inima zdrobită şi-i salvează pe cei cu duhul mâhnit.

19. ✡ Multe* sunt necazurile celui drept, dar Domnul îl scapă din toate:

20. El îi păzeşte toate oasele, nici unul* din ele nu este zdrobit.

21. Răul îl va ucide pe* cel rău şi cei care-l urăsc pe cel drept vor fi condamnaţiSau „îşi vor purta vina“.

22. Domnul răscumpără* sufletul slujitorilor Săi; şi nici unul din cei care se încred în El nu va fi condamnat.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)