Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 105

1. ✡ Lăudaţi* pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi* cunoscut printre popoare faptele Lui!

2. Cântaţi-I, cântaţi-I psalmi. Gândiţi-văSau „Istorisiţi“* la toate lucrările Lui minunate!

3. Glorificaţi-vă în sfântul Său Nume: să se bucure inima celor care-L caută pe Domnul!

4. ✡ Căutaţi pe Domnul şi puterea Lui, căutaţi* neîncetat faţa Lui.

5. Amintiţi-vă* de lucrările Lui minunate pe care le-a făcut, de semneleSau „minunile“ Lui şi de judecăţile gurii Lui,

6. voi, sămânţă a lui Avraam, slujitorul Său, fii ai lui Iacov, aleşii Săi!

7. El, Domnul este Dumnezeul nostru; judecăţile* Lui sunt pe tot pământul.

8. ✡ El Şi-a amintit* întotdeauna de legământul Său, de Cuvântul pe care l-a poruncit pentru o mie de generaţii,

9. de legământul pe* care l-a făcut cu Avraam şi de jurământul Său către Isaac.

10. Şi l-a întărit lui Iacov ca hotărâre, lui Israel ca legământ pentru totdeauna,

11. spunând: „Ţie* îţi voi da ţara Canaanului, sorţulLit. „frânghia de măsurat“ moştenirii voastre“,

12. când* erau un număr mic de oameni, foarte puţini şi* străini în ea,

13. şi mergeau de la naţiune la naţiune, de la o împărăţie la un alt popor,

14. El n-a îngăduit* nimănui să-i asuprească şi a mustrat* împăraţi pentru ei,

15. zicând: „Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu faceţi nici un rău profeţilor Mei!“

16. ✡ Şi a chemat* foamete peste pământSau „peste ţară“; a frânt* tot toiagul pâinii.

17. A trimis* un om înaintea lor: Iosif* a fost vândut ca rob.

18. I-au strâns picioarele în* butuci, sufletul său a intrat în fiareSau „fierul i-a intrat în suflet“,

19. până la timpul când s-a împlinit ce a spus: Cuvântul* Domnului l-a încercat.

20. Împăratul a trimis* şi l-a dezlegat; stăpânitorul popoarelor l-a eliberat.

21. L-a* pus domn peste casa lui şi cârmuitor peste toate avuţiile lui:

22. ca să lege după plac pe căpeteniile lui şi să-i înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

23. ✡ Atunci Israel a intrat în Egipt* şi Iacov a locuit ca străinSau „a locuit temporar“ în* ţara lui Ham.

24. Şi El* a înmulţit foarte multSau „a făcut foarte roditor“ pe poporul Său şi l-a făcut mai puternic decât asupritorii lui.

25. Le-a schimbat* inima ca să urască pe poporul Său, ca să uneltească împotriva slujitorilor Săi.

26. L-a trimis* pe Moise, slujitorul Său, pe Aaron, pe* care-l alesese.

27. Ei* au pus semnele Lui între ei şi* minuni în ţara lui Ham.

28. A trimis* negură şi s-a făcut întuneric; şi nu* s-au răzvrătit împotriva Cuvântului Său.

29. Le-a schimbat* apele în sânge şi le-a omorât peştii.

30. Ţara* lor a forfotit de broaşte, până în camerele împăraţilor lor.

31. El a vorbit*, şi au venit tăuni şi ţânţari în toate hotarele lor.

32. În* loc de ploaie, le-a dat grindină, flăcări de foc în ţara lor.

33. Şi a bătut* viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

34. El a vorbit*, şi au venit lăcustele şi omiziSau „lăcuste tinere“ fără număr;

35. şi au devorat orice verdeaţă din ţara lor şi au devorat rodul pământului lor.

36. Şi a lovit* pe orice întâi născut în ţara lor, cel dintâiSau „începutul“* rod al întregii lor puteri.

37. Şi i-a scos* cu argint şi cu aur; şi nu era nici unul care să se clatine în seminţiile lui.

38. Egiptul* s-a bucurat de plecarea lor, pentru că frica de ei căzuse asupra lor.

39. ✡ El a întins* un nor drept acoperământ şi un foc ca să lumineze noaptea.

40. Ei au cerut*, şi El a adus prepeliţe şi i-a săturat cu pâine* din ceruri.

41. A deschis* stânca şi au ţâşnit ape; au curs ca un râu în locuri uscate,

42. pentru că Şi-a amintit de Cuvântul* Său cel sfânt, de Avraam, slujitorul Său.

43. Şi a scos pe poporul Său cu bucurie, pe aleşii Săi cu strigăt de bucurie.

44. Şi le-a dat* ţările naţiunilor, şi au stăpânit munca popoarelor,

45. ca* să păzească rânduielile Lui şi să respecte legile Lui. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)