Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 101

✡ Un psalm al lui David.

1. Voi* cânta bunătatea şi judecata; Ţie, Doamne, Îţi voi cânta psalmi.

2. ✡ Mă voi* purta cu înţelepciune pe o cale desăvârşită: când vei veni la mine? Voi umbla* în curăţia inimii mele înăuntrul casei mele.

3. Nu voi pune înaintea ochilor mei nici un lucru al lui BelialCeva rău, nimicitor; urăsc* purtarea* celor care se abat: ea nu se va lipi de mine.

4. Inima stricată se va depărta de la mine; nu* voi cunoaşte răul.

5. Pe cel care-l vorbeşte de rău în ascuns pe aproapele său îl voi nimici; nu-l voi suferi pe cel* care are ochi mândri şi inimă îngâmfată.

6. Ochii mei vor fi peste cei credincioşi din ţară, ca să locuiască lângă mine: cel care umblă pe o cale desăvârşită, acela îmi va sluji.

7. Cel care practică înşelăciunea nu va locui înăuntrul casei mele; cel care spune minciuni nu va sta înaintea ochilor mei.

8. În* fiecare dimineaţă îi voi nimici pe toţi cei răi din ţarăSau „de pe pământ“, ca să stârpesc din* cetatea Domnului pe toţi lucrătorii nelegiuirii.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)