Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 113

1. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Lăudaţi*, voi, slujitori ai Domnului, lăudaţi Numele Domnului!

2. Fie* Numele Domnului binecuvântat, de acum şi pentru totdeauna!

3. De la* răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat!

4. Domnul este preaînalt*, mai presus de toate naţiunile; gloria Lui este mai* presus de ceruri.

5. ✡ Cine* este ca Domnul Dumnezeul nostru? El Şi-a aşezat locuinţa în înălţime.

6. El* Se pleacă să privească în ceruri şi pe pământ.

7. El* îl ridică din ţărână pe cel sărac, îl înalţă din gunoi pe cel lipsit,

8. ca să* şadă cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său.

9. El* face ca femeia stearpă să locuiască într-o casă, ca o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)