Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 106

1. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Lăudaţi* pe DomnulSau „Mulţumiţi Domnului“ pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna.

2. Cine* va spune faptele puternice ale Domnului? Cine va face să răsune toată lauda Sa?

3. Ferice de cei care păzesc judecata, care practică dreptatea* în* orice timp.

4. Aminteşte-Ţi* de mine, Doamne, cu bunăvoinţă faţă de poporul Tău! Cercetează-mă prin mântuirea Ta,

5. ca să văd binele aleşilor Tăi, să mă bucur de bucuria naţiunii Tale, să mă laud cu moştenirea Ta!

6. ✡ Noi am păcătuit* împreună cu părinţii noştri, am săvârşit nelegiuirea, am lucrat cu răutate.

7. Părinţii noştri, în Egipt, n-au fost atenţi la lucrările Tale minunateSau „minunile Tale“; nu şi-au amintit de mulţimea îndurărilor Tale, ci* s-au răzvrătit lângă mare, la Marea Roşie.

8. Totuşi El i-a salvat, pentru Numele* Său, ca* să arate puterea Sa.

9. Şi a mustrat* Marea Roşie, şi ea a secat; şi i-a trecut* prin adâncuri ca prin pustiu.

10. Şi i-a salvat* din mâna celui care-i ura şi i-a răscumpărat din mâna vrăjmaşului.

11. Şi apele* i-au acoperit pe asupritorii lor: n-a rămas nici unul din ei.

12. Atunci* au crezut cuvintele Lui, au cântat lauda Lui.

13. ✡ Au uitat repede* lucrările Lui, n-au aşteptat sfatul Său.

14. Şi* au fost plini de poftă în pustiu şi L-au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

15. Şi El* le-a dat ce au cerut, dar a trimis* uscăciune în sufletele lor.

16. L-au invidiat* pe Moise în tabără, pe Aaron, sfântul Domnului:

17. pământul* s-a deschis şi l-a înghiţit pe Datan şi a acoperit ceata lui Abiram.

18. Şi un foc* s-a aprins în ceata lor; o flacără i-a mistuit pe cei răi.

19. ✡ Au făcut un* viţel în Horeb şi s-au închinat unui chip turnat.

20. Şi au schimbat* gloria lor cu imaginea unui bou care mănâncă iarbă.

21. L-au uitat* pe Dumnezeu, Mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt,

22. lucrări minunate în ţara* lui Ham, lucruri înfricoşătoare la Marea Roşie.

23. Şi* a spus că i-ar fi omorât, dacă Moise, alesul Său, n-ar fi stat* la spărtură înaintea Lui ca să abată mânia Lui, să nu-i omoare.

24. ✡ Şi au dispreţuit ţara* cea plăcută; n-au* crezut Cuvântul Său;

25. şi* au murmurat în corturile lor: n-au ascultat de glasul Domnului.

26. Şi* El Şi-a ridicat* mânaSau „a jurat“ împotriva lor, că-i va face să cadă în pustiu

27. şi că* va face să cadă sămânţa lor printre naţiuni şi-i va împrăştia prin ţări.

28. ✡ Şi ei* s-au alipit de Baal-Peor şi au mâncat jertfele morţilorJertfe oferite lui Mot, zeul morţilor printre canaaniţi.

29. Şi L-au provocat prin faptele lor şi a izbucnit o plagă printre ei.

30. Atunci* s-a ridicat Fineas şi a făcut judecată şi plaga a fost oprită.

31. Şi aceasta i s-a socotit ca* dreptate din generaţie în generaţie, pentru totdeauna.

32. ✡ Şi* L-au mâniat la apele Meriba şi* a fost rău pentru Moise din cauza lor,

33. pentru că* i-au întărâtat duhul; şi el a vorbit nechibzuit cu buzele lui.

34. ✡ N-au* nimicit popoarele, cum* le spusese Domnul,

35. ci* s-au amestecat cu naţiunile şi au învăţat faptele lor

36. şi* au slujit idolilor lor, iar ei* le-au fost o cursă.

37. Şi au jertfit* demonilor* pe fiii lor şi pe fiicele lor

38. şi au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fiicelor lor, pe care i-au jertfit idolilor Canaanului; şi ţara* a fost profanată de sânge.

39. Şi s-au întinat* prin faptele lor şi au curvit* prin practicile lor.

40. ✡ Şi mânia Domnului s-a aprins* împotriva poporului Său şi El S-a dezgustat de moştenirea* Sa.

41. Şi i-a dat* în mâna naţiunilor şi cei care-i urau au stăpânit peste ei.

42. Şi vrăjmaşii lor i-au asuprit şi au fost supuşi sub mâna lor.

43. De* multe ori El i-a scăpat, dar ei L-au întristat prin sfatul lor şi au fost înjosiţi prin nelegiuirea lor.

44. Dar El a privit la necazul lor, când a auzit* strigătul lor.

45. Şi Şi-a* amintit, în favoarea lor, de legământul Său şi I-a părut rău*, după* mulţimea îndurărilor Sale.

46. Şi a făcut* să găsească milă înaintea tuturor celor care-i luaseră captivi.

47. ✡ Mântuieşte-ne*, Doamne Dumnezeul nostru, şi adună-ne dintre naţiuni, ca să lăudăm sfântul Tău Nume, ca să ne glorificăm cu lauda Ta!

48. Binecuvântat* să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, din eternitate şi pentru eternitate! Şi tot poporul să zică: „Amin! Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)