Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 65

Către mai-marele muzicii. Un psalm al lui David. O cântare.

1. Pe Tine, Dumnezeule, Te aşteaptă lauda în tăcere, în Sion, şi Îţi va fi împlinit jurământul.

2. Tu, care asculţi rugăciunea, la* Tine va veni orice făpturăLit. „carne“.

3. ✡ Nelegiuirile m-au copleşit*; Tu vei ierta* fărădelegile noastre.

4. Ferice* de cel pe care l-ai ales* Tu şi l-ai apropiat: el va locui în curţile Tale. Ne vom sătura* de bunătateaSau „bunătăţile“ casei Tale, a templului Tău cel sfântSau „a templului sfinţeniei Tale“.

5. Ne vei răspunde prin lucruri înfricoşătoare, cu dreptate, Dumnezeul mântuirii noastre, Tu, încrederea* tuturor marginilor pământului şi a depărtărilor mării!

6. Cel care prin puterea Sa a întemeiat munţii, Cel încins* cu tărie,

7. care* potoleşte urletul mărilor, urletul valurilor lor şi zarva* popoarelor!

8. Şi cei care locuiesc la margini ale pământului se tem de semnele Tale. Tu faci să cânte de bucurie venirea dimineţii şi a serii.

9. Tu ai cercetat* pământul, l-ai adăpat* şi-l îmbogăţeşti din belşug: râul* lui Dumnezeu este plin de apă. Tu le pregăteşti oamenilor grânele, pentru că aşa l-ai rânduitPământul.

10. Îi adăpi brazdele, îi netezeşti bulgării, îl înmoi cu ploi, îi binecuvântezi rodul.

11. Încununezi anul cu bunătatea Ta şi paşii Tăi picură belşugul.

12. Picură peste păşunile pustiului, şi dealurile se încing cu bucurie.

13. Păşunile sunt îmbrăcate cu turme şi văile* se acoperă de grâne: ele scot strigăte de bucurie, da, cântă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)