Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 45

Către mai-marele muzicii. Ca „ŞoşanimProbabil pe „Crinii“ “. Al fiilor lui Core. Un maschilProbabil o învăţătură. O cântare a celui preaiubitSau „O cântare de nuntă“.

1. Inima mea clocoteşte de un cuvânt bun; spun ce am compus despre Împăratul. Limba mea este pana unui scriitor iscusit.

2. ✡ Tu eşti mai frumos decât fiii oamenilor; harul* este turnat pe buzele Tale: de aceea Dumnezeu Te-a binecuvântat pentru totdeauna.

3. Încinge-Ţi sabia* la coapsă, viteazule*, măreţia Ta şi splendoarea Ta;

4. şi, victorios* în măreţia Ta, înaintează pentru adevăr, blândeţe şi dreptate, şi dreapta Ta Îţi va arăta fapte înfricoşătoare.

5. Săgeţile Tale sunt ascuţite – sub Tine vor cădea popoare – în inima vrăjmaşilor Împăratului.

6. ✡ Tronul* Tău, Dumnezeule, este în vecii vecilor; sceptrul împărăţiei Tale este un sceptru de dreptate.

7. Tu* ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul* Tău Te-a uns* cu un untdelemn de bucurie* mai presus decât pe tovarăşii Tăi.

8. ✡ Toate veşmintele Tale sunt smirnă*, aloe şi casie; din palate de fildeş Te-au înveselit instrumente cu coarde.

9. Fiice* de împăraţi sunt printre doamnele Tale de onoare; împărăteasa* stă la dreapta Ta în aur de Ofir.

10. Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă-ţi urechea; şi uită* pe poporul tău şi casa tatălui tău;

11. şi Împăratul îţi va dori frumuseţea; pentru că este domnul* tău, adoră-l!

12. Şi cu un dar, fiica Tirului, cei mai bogaţi* din popor vor căuta bunăvoinţa ta.

13. Fiica* Împăratului este plină de glorie înăuntruÎnăuntrul palatului; veşmântul său este întreţesut cu aur.

14. Ea* va fi adusă Împăratului în veşminte brodate; fecioarele care o urmează, însoţitoarele ei, îţi vor fi aduse.

15. Vor fi aduse cu bucurie şi veselie, vor intra în palatul Împăratului.

16. ✡ În locul părinţilor tăi vor fi fiii tăi; îi vei pune* căpetenii peste toată ţaraSau „peste tot pământul“.

17. Voi aminti* Numele Tău în toate generaţiile; de aceea popoarele Te vor lăuda în vecii vecilor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)