Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 118

1. Lăudaţi* pe DomnulSau „Mulţumiţi Domnului“, pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

2. Să* spună Israel: „Pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!“

3. Să spună casa lui Aaron: „Pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!“

4. Să spună cei care se tem de Domnul: „Pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!“

5. ✡ În* necaz L-am chemat pe DomnulEbr. „Yah“, DomnulEbr. „Yah“ mi-a răspuns şi m-a scos la* loc larg.

6. Domnul* este pentru mine, nu mă voi teme; ce-mi va face omul?

7. Domnul* este pentru mine între cei care mă ajută; şi eu voi privi* peste cei care mă urăsc.

8. Mai* bine este să-ţi pui încrederea în Domnul, decât să te încrezi în om;

9. mai* bine este să-ţi pui încrederea în Domnul, decât să te încrezi în cei mari.

10. ✡ Toate naţiunile mă înconjuraseră; şi în Numele Domnului le am nimicitSau „le-am tăiat în bucăţi“.

11. Mă înconjuraseră*, da, mă înconjuraseră; şi în Numele Domnului le-am nimicitSau „le-am tăiat în bucăţi“.

12. Mă înconjuraseră ca* nişte albine; s-au stins ca* un foc de spini: şi în Numele Domnului le am nimicitSau „le-am tăiat în bucăţi“.

13. ✡ Tu m-ai împins foarte tare, ca să cad, dar Domnul m-a ajutat.

14. DomnulEbr. „Yah“ este tăria* mea şi cântarea mea şi El a devenit mântuirea mea.

15. ✡ Strigătul de triumf şi de salvare este în corturile celor drepţi: dreapta Domnului face fapte mari!

16. Dreapta* Domnului este înălţată, dreapta Domnului face fapte mari!

17. Nu* voi muri, ci voi trăi şi voi* istorisi faptele DomnuluiEbr. „Yah“.

18. DomnulEbr. „Yah“ m-a disciplinat* cu asprime, dar nu m-a dat morţii.

19. ✡ Deschideţi-mi* porţile dreptăţii; voi intra prin ele, voi lăuda pe DomnulEbr. „Yah“.

20. Aceasta* este poarta Domnului: cei drepţi vor intra prin* ea.

21. Îţi voi mulţumi pentru că mi-ai* răspuns şi ai devenit* mântuirea mea.

22. ✡ Piatra* pe care au lepădat-o ziditorii a ajuns cap de unghi.

23. De la Domnul a fost aceasta; este minunatSau „ea este minunată“ în ochii noştri.

24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul; să ne bucurăm şi să ne veselim în ea.

25. Doamne, mântuieşte, Te rog! Doamne, dă prosperitate, Te rog!

26. Binecuvântat* fie cel care vine în Numele Domnului! V-am binecuvântat din casa Domnului.

27. ✡ Domnul este Dumnezeu şi El ne-a dat* lumină. Legaţi cu funii jertfa până la coarnele altarului.

28. Tu eşti Dumnezeul* meu, şi Te voi lăudaSau „Îţi voi mulţumi“; Dumnezeul meu, Te voi înălţa.

29. Lăudaţi* pe DomnulSau „Mulţumiţi Domnului“, pentru că este bun, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)