Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 28

Al lui David.

1. Doamne, strig către Tine, Stânca mea! Nu* Te întoarce de la mine tăcând, ca* nu cumva, dacă păstrezi tăcere faţă de mine, să ajung asemenea celor care coboară în groapă.

2. Ascultă glasul cererilor mele când strig către Tine, când* îmi ridic mâinile către loculLocul preasfânt de unde vorbeşte Dumnezeu (Exod 25.22) sfinţeniei Tale!

3. Nu* mă lua împreună cu cei răi, nici cu lucrătorii nelegiuirii, care* vorbesc de pace cu aproapele lor, dar în inima lor este răutate!

4. Dă-le* după lucrarea lor şi după răutatea faptelor lor; dă-le după lucrarea mâinilor lor, răsplăteşte-le după ceea ce au făcut!

5. Pentru că* nu iau aminte la lucrările Domnului, nici la lucrarea mâinilor Sale, El îi va surpa şi nu-i va mai zidi.

6. Binecuvântat să fie Domnul, pentru că a auzit glasul cererilor mele!

7. Domnul este tăria* mea şi scutul meu; în* El s-a încrezut inima mea şi am fost ajutat; şi inima mea este plină de veselie şi-L voi lăudaSau „Îi voi mulţumi“ în cântarea mea.

8. Domnul este tăria lor şi El este cetăţuia* salvatoare a unsului Său.

9. Mântuieşte pe poporul Tău şi binecuvântează moştenirea* Ta; şi* păstoreşte-i şi înalţă-iSau „poartă-i“ pentru totdeauna.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)