Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 137

1. ✡ Lângă râurile Babilonului, acolo ne-am aşezat şi am plâns, când ne-am amintit de Sion.

2. În sălciile din mijlocul lui ne am atârnat harfele.

3. Pentru că acolo, cei care ne luaseră robi ne cereau cântări şi cei* care ne făceau să gememSau „chinuitorii noştri“, bucurie: „Cântaţi-ne din cântările Sionului“.

4. ✡ Cum să cântăm o cântare a Domnului pe un pământ străin?

5. Dacă te voi uita, Ierusalime, dreapta mea să-şi uite destoinicia.

6. Să mi se lipească* limba de cerul gurii mele, dacă nu-mi voi aminti de tine, dacă nu voi înălţa Ierusalimul mai presus de cea dintâi dintre bucuriile mele!

7. Doamne, aminteşte-Ţi de fiii* Edomului care, în ziua Ierusalimului, ziceau: „Radeţi-l, radeţi l până la temeliile sale!“

8. Fiică a Babilonului, care vei fi distrusă*, ferice de cel care-ţi* va face la fel cum ne-ai făcut tu!

9. Ferice de cel care-i va apuca pe pruncii tăi şi-i va zdrobi* de stâncă!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)