Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 148

1. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Lăudaţi pe Domnul din ceruri! Lăudaţi L în locurile înalte!

2. Lăudaţi-L*, toţi îngerii Săi! Lăudaţi-L, toate oştirile Sale!

3. Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, toate stelele luminii!

4. Lăudaţi-L, ceruri* ale cerurilor şi voi, ape*, care sunteţi mai presus de ceruri.

5. Să laude Numele Domnului; pentru că* El a poruncit, şi au fost create.

6. Şi le-a* aşezat în vecii vecilor; a dat o hotărâre şi nu va treceSau „nu o vor călca“.

7. ✡ Lăudaţi pe Domnul de pe pământ, voi, monştri* ai mării şi toate adâncurile;

8. foc şi grindină, zăpadă* şi abur, vânt al furtunii care împlineşti Cuvântul Său,

9. munţi* şi toate dealurile, pomi roditori şi toţi cedrii,

10. fiare şi toate vitele, reptile şi păsări înaripate,

11. împăraţi ai pământului şi toate popoarele, cei mari şi toţi judecătorii pământului,

12. feciori şi fecioare, bătrâni şi tineri:

13. să laude Numele Domnului, pentru că Numele* Său este foarte înălţat; măreţia* Sa este mai presus de pământ şi de ceruri

14. ✡ şi El a înălţat* cornul poporului Său, lauda* tuturor sfinţilor Săi, a fiilor lui Israel, poporul* care este aproape de El. Lăudaţi pe Domnul!aTraducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)