Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 149

1. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Cântaţi* Domnului o cântare nouă, lauda Lui în adunarea sfinţilor!

2. Să se bucure Israel de Cel* care l-a făcut, fiii Sionului să se veselească de Împăratul* lor!

3. Să* laude Numele Său cu joc, să-I cânte psalmi cu tamburina şi cu harfa!

4. Pentru că* Domnul găseşte plăcere în poporul Său, El îi împodobeşte* pe cei smeriţi cu mântuire.

5. ✡ Să se bucure sfinţii în glorie, să* cânte de bucurie în paturile lor!

6. Laudele preaînalte ale lui Dumnezeu să fie în gura lor şi o sabie* cu două tăişuri în mâna lor,

7. ca să împlinească răzbunare împotriva naţiunilor, pedepse asupra popoarelor;

8. ca să-i lege pe împăraţii lor cu lanţuri şi pe aleşii lor cu obezi de fier;

9. ca* să împlinească împotriva lor judecata care este scrisă. Această* glorie este pentru toţi sfinţii Săi. Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)