Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 76

Către mai-marele muzicii. Pe neghinotProbabil instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf. O cântare.

1. Dumnezeu este cunoscut* în Iuda, Numele Său este mare în Israel.

2. Şi cortulSau „adăpostul“ Său este în SalemEbr. „Shalem“, nume al Ierusalimului de altădată, şi locuinţa Lui în Sion;

3. acolo El a zdrobit* fulgereleSau „săgeţile de foc ale“ arcului, scutul şi sabia şi lupta. Oprire.

4. ✡ Tu eşti mai strălucitor, mai măreţ decât* munţii de pradă.

5. Cei* cu inima tare au fost jefuiţi, şi-au dormit* somnul; şi nici unul dintre viteji nu şi-a putut folosi mâinileLit. „nu şi-a găsit mâinile“.

6. La* mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, şi carul şi calul sunt aruncaţi într-un somn de moarte.

7. Tu eşti de temut! Şi cine* poate sta înaintea Ta, când Te mânii?

8. Ai făcut* să se audă judecata din ceruri; pământul s-a temut* şi a tăcut,

9. când Tu Te-ai ridicat*, Dumnezeule, pentru judecată, pentru mântuirea tuturor celor întristaţiSau „blânzi“ de pe pământSau „din ţară“. Oprire.

10. ✡ Pentru că mânia* omului Te va lăuda; cu rămăşiţa mâniei Te vei încinge.

11. Faceţi* jurăminte şi împliniţi-le faţă de Domnul Dumnezeul vostru! Toţi* cei din jurul Lui să aducă daruri Celui de temut.

12. El va zdrobi duhul căpeteniilor; El este de temut* pentru împăraţii pământului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)