Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 103

✡ Al lui David.

1. Binecuvântează*, suflete al meu, pe Domnul! Şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Său cel sfânt!

2. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Şi nu uita nici una din binefacerile Lui:

3. El*, care-ţi iartă toate nelegiuirile tale, care-ţi vindecă* toate bolile tale,

4. care-ţi răscumpără* viaţa din groapă, care te încununează* cu bunătate şi îndurări,

5. care-ţi satură cu bunătăţi bătrâneţeaUnii „gura“, „podoaba“; tinereţea* ta se înnoieşte ca vulturul.

6. ✡ Domnul face dreptate* şi judecatăLit. „dreptăţi şi judecăţi“ tuturor celor asupriţi.

7. El a făcut cunoscut* căile Sale lui Moise, faptele Sale fiilor lui Israel.

8. Domnul este îndurător* şi plin de milă, încet la mânie şi plin de bunătate.

9. El nu* va mustra fără încetare, nici nu-Şi va ţine mânia pentru totdeauna.

10. El nu* ne-a făcut după păcatele noastre, nici nu ne-a răsplătit după nelegiuirile noastre.

11. Pentru că*, pe cât sunt de înalte cerurile faţă de pământ, atât de mare esteSau „aşa s-a înălţat“ bunătatea Lui faţă de cei care se tem de El;

12. cât este de departe răsăritul de apus, atât a îndepărtat* El nelegiuirile noastre de la noi.

13. ✡ Cum* se îndură un tată de fiii săi, aşa Se îndură Domnul de cei care se tem de El.

14. Pentru că El ştie din ce suntem făcuţi: Îşi aminteşte* că suntem ţărână*.

15. Omul: zilele* lui sunt ca iarba; înfloreşte ca* floarea câmpului,

16. pentru că trece vântul peste ea şi nu mai este şi locul* său n o mai recunoaşte.

17. Dar bunătatea Domnului este dintotdeauna şi pentru totdeauna peste cei care se tem de El şi dreptatea Lui pentru* fiii fiilor lor,

18. pentru* cei care păzesc legământul Său şi îşi amintesc de rânduielile Lui ca să le împlinească.

19. ✡ Domnul Şi-a întărit tronul* Său în ceruri şi Împărăţia* Lui stăpâneşte peste tot.

20. Binecuvântaţi* pe Domnul, îngerii Săi puternici în tărie, care împliniţi* cuvântul SăuSau „porunca Sa“, ascultând de glasul Cuvântului Său!

21. Binecuvântaţi* pe Domnul, toate oştirile Lui, slujitorii* Lui, care faceţi voia Lui!

22. Binecuvântaţi* pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează*, suflete al meu, pe Domnul!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)