Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 21

Către mai-marele muzicii. Un psalm al lui David.

1. Doamne, împăratul se va bucura de puterea Ta şi cât de mult se va veseli el în mântuirea Ta!

2. Tu i-ai dat dorinţa* inimii lui şi nu ai refuzat cererea buzelor lui. Oprire.

3. Pentru că îl întâmpini cu binecuvântările bunătăţii, ai pus pe capul* lui o coroană de aur curat.

4. A cerut de la Tine viaţa*: Tu i-ai dat – viaţă lungăSau „lungime de zile“* pentru totdeauna şi pentru eternitate!

5. Mare este gloria lui în mântuirea Ta; l-ai îmbrăcat cu strălucire şi măreţie.

6. Pentru că l-ai rânduit pentru totdeauna spre binecuvântări, l-ai umplut de bucurie* înaintea feţei Tale.

7. Pentru că împăratul se încrede în Domnul şi, prin bunătatea Celui Preaînalt, nu* se va clătina.

8. ✡ Mâna ta îi va găsi* pe toţi vrăjmaşii tăi; dreapta ta îi va ajunge pe cei care te urăsc.

9. Îi vei face ca un cuptor* de foc în timpul prezenţei tale; Domnul, în mânia Sa, îi va înghiţi* şi focul* îi va mistui.

10. Vei face să piară rodul* lor de pe pământ şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor.

11. Pentru că au uneltit rău împotriva ta, au pus la cale planuri* pe care nu le-au putut împlini.

12. Pentru că îi vei face să întoarcă spatele, când îţi vei pregăti corzile arcului tău împotriva feţei lor.

13. Fii înălţat, Doamne, în puterea Ta! Noi vom cânta şi vom lăuda puterea Ta.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)