Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 80

Către mai-marele muzicii. Ca „Şoşanim EdutProbabil „Crinii mărturiei“; sau „«Crinii», o mărturie“ “. Un psalm al lui Asaf.

1. Păstor al lui Israel, pleacă urechea, Tu, Cel care-l conduci pe Iosif ca* pe o turmă! Tu*, Cel* care şezi întreSau „mai presus de“ heruvimi, străluceşte!

2. Trezeşte-Ţi puterea înaintea* lui Efraim şi Beniamin şi Manase şi vino să ne salvezi!

3. Dumnezeule, întoarce-ne*! Şi fă* să strălucească faţa Ta şi vom fi salvaţi.

4. ✡ Doamne, Dumnezeul oştirilor, până când va fumega mânia TaLit. „vei fumega“ împotriva rugăciunii poporului Tău?

5. I-ai hrănit* cu o pâine de lacrimi şi i-ai adăpat cu lacrimi din plinLit. „a treia parte din măsură“.

6. Ai făcut* din noi un motiv de ceartă pentru vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri îşi bat joc de noi.

7. Dumnezeul oştirilor, întoarce-ne! Şi fă să strălucească faţa Ta şi vom fi salvaţi.

8. ✡ Ai adus o* viţă din Egipt; ai alungat* naţiunile şi ai sădit-o:

9. ai pregătit* loc înaintea ei şi a prins rădăcini şi a umplut ţara.

10. Munţii au fost acoperiţi de umbra ei şi ramurile ei erau ca cedrii lui DumnezeuSau „cedrii cei mari“.

11. Şi-a întins lăstarii până la mare şi mlădiţele ei până* la râuSau „Râu“.

12. Pentru ce i-ai dărâmat* gardurile, încât toţi cei care trec pe drum o smulg?

13. Mistreţul din pădure o râmă şi fiara câmpului o mănâncă.

14. Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te, Te rugăm; priveşte* din ceruri şi vezi şi cercetează via aceasta

15. şi răsadul pe care dreapta Ta l-a sădit şi mlădiţaLit. „fiul“ pe care* Ţi-ai întărit-o.

16. Ea este arsă de foc, este tăiată; ei pier la* mustrarea feţei Tale.

17. ✡ Fie* mâna Ta peste omul dreptei Tale, peste fiul omului pe care Ţi l-ai întărit.

18. Şi nu ne vom întoarce de la Tine. Înviorează-ne, şi vom chema Numele Tău.

19. Doamne, Dumnezeul oştirilor, întoarce-ne*! Fă să strălucească faţa Ta şi vom fi salvaţi.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)