Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 16

✡ Un mictamProbabil o poezie sau o bijuterie de aur al lui David.

1. Păzeşte-mă, Dumnezeule, pentru că* în Tine mă încred.

2. ✡ Eu am spus Domnului: „Tu eşti Domnul meu! Bunătatea mea nu se înalţă până* la Tine! Sau „N-am nici un bine în afară* de Tine!“

3. Despre sfinţii care sunt pe pământ şi despre cei aleşi ai spus: „Toată plăcerea Mea este în ei“.

4. ✡ Durerile celor care aleargă după un alt dumnezeu se vor înmulţi; nu voi turna darurile lor de băutură de sânge şi nu* voi pune numele lor pe buzele mele.

5. Domnul* este partea moştenirii mele şi a paharului* meu; Tu îmi asiguriSau „susţii“ sorţul.

6. Frânghiile de măsurat mi-au căzut în locuri plăcute, da, am o moştenire frumoasă.

7. Voi binecuvânta pe Domnul care mă sfătuieşte; chiar în* timpul nopţilor, lăuntrul meuLit. „rărunchii mei“ mă învaţă.

8. Am pus întotdeauna pe Domnul înaintea* mea; pentru că El este la dreapta* mea, nu* mă voi clătina.

9. De aceea mi se bucură inima şi mi se veseleşte sufletulLit. „gloria“; alţii şi Sept. „limba“*, chiar carnea mea se va odihni în siguranţă.

10. Pentru că* nu vei părăsi sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.

11. Îmi vei face cunoscută cărarea* vieţii; faţa Ta* este belşug de bucurie, la dreapta* Ta sunt desfătări pentru totdeauna.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)