Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 108

O cântare. Un psalm al lui David.

1. Inima mea este tare*, Dumnezeule! Voi cânta, da, voi cânta psalmi chiar cu sufletul meuLit. „chiar cu gloria mea“.

2. Treziţi-vă*, liră şi harfă! Mă voi trezi în zoriSau „Voi trezi zorile“.

3. ✡ Te voi lăuda printre popoare, Doamne, şi-Ţi voi cânta psalmi printre popoare:

4. pentru că bunătatea Ta este mare, mai presus de ceruri, şi adevărul Tău până la nori.

5. Înalţă-Te*, Dumnezeule, mai presus de ceruri şi gloria Ta să fie peste tot pământul!

6. Pentru ca* preaiubiţii Tăi să fie scăpaţi, salvează prin dreapta Ta şi răspunde-miSau „răspunde-ne“!

7. ✡ Dumnezeu a vorbit în sfinţenia SaSau „din sfântul Său locaş“: „Mă voi bucura mult, voi împărţi Sihemul şi voi măsura valea Sucot.

8. Al Meu este Galaadul, al Meu Manase; şi Efraim este tăriaSau „coiful“ capului Meu; Iuda* este legiuitorul Meu;

9. Moab este ligheanul în care Mă spăl; asupra Edomului Îmi arunc sandaua; Filistia, scoate strigăte de bucurie pentru Mine!“

10. ✡ Cine* mă va conduce în cetatea cea tare? Cine mă va duce până la Edom?

11. Nu Tu, Dumnezeule, care ne ai respins? Şi nu ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

12. Dă-ne ajutor împotriva vrăjmaşuluiSau „ca să ieşim din necaz“, pentru că zadarnic este ajutorul omului.

13. Cu* Dumnezeu vom face fapte mari; şi El îi va călca în picioare pe vrăjmaşii noştri.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)