Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 110

Un psalm al lui David.

1. Domnul* a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până îi voi pune pe vrăjmaşii Tăi ca aşternut al picioarelor Tale“.

2. ✡ Domnul va trimite din Sion sceptrul puterii Tale: „Domneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!“

3. În ziua puteriiSau „oştirii“ Tale, poporul* Tău va fiSau „se va oferi“ un dar de bunăvoie în* sfântă splendoareSau „în splendorile sfinţeniei“; din sânul aurorei va veni la Tine roua tinerilor Tăi.

4. Domnul a jurat şi nu-I* va părea rău: „Tu* eşti preot pentru totdeauna, după rânduiala lui Melhisedec“.

5. ✡ Domnul de la* dreapta Ta îi va zdrobi pe împăraţi în* ziua mâniei Sale.

6. El va judeca printre naţiuni, va umple totul cu trupuri moarte; va zdrobi* pe conducătorulLit. „capul“ unei ţări mariLit. „peste o ţară mare“.

7. El va bea din* pârâu pe cale, de* aceea îşi va înălţa capul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)