Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 114

1. ✡ Când a ieşit* Israel din Egipt, casa lui Iacov dintr-un* popor de limbă străină,

2. Iuda* a fost sfântul Său locaş, Israel stăpânirea Sa.

3. ✡ Marea* a văzut şi a fugit, Iordanul* s-a întors înapoi,

4. munţii* au sărit ca berbecii, dealurile ca mieii.

5. ✡ Ce* ai tu, mare, de fugi? tu, Iordanule, de te întorci înapoi?

6. Voi, munţilor, de săriţi ca berbecii? voi, dealurilor, ca mieii?

7. Cutremură-te înaintea Domnului, pământule, înaintea DumnezeuluiEbr. „Eloah“ lui Iacov,

8. care* a schimbat stânca în iaz de apă, piatra tareSau „cremenea“ în izvor de ape!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)