Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 135

1. ✡ Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“ Lăudaţi Numele Domnului; lăudaţi-L, slujitori* ai Domnului,

2. care* staţi în casa Domnului, în curţile* casei Dumnezeului nostru!

3. Lăudaţi pe DomnulAleluia!, ebr. „Halelu-Yah“, pentru că Domnul este bun*; cântaţi psalmi Numelui Său, pentru că* este plăcut.

4. Pentru că DomnulEbr. „Yah“ Şi-a ales pe Iacov*, pe Israel ca o comoară deosebităSau „ca stăpânire“ a Lui.

5. ✡ Pentru că eu ştiu că Domnul este mare* şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.

6. Domnul a făcut tot* ce I-a plăcut în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.

7. El este Cel care* face să se ridice norii de la marginea pământului, care* face fulgere pentru ploaie, care face să iasă vântul din vistieriile* Lui;

8. El, care* i-a lovit pe întâii-născuţi ai Egiptului, de la om până la animal;

9. care* a trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule, împotriva* lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui;

10. care* a lovit multe naţiuni şi a ucis împăraţi puternici:

11. pe Sihon, împăratul amoriţilor, şi pe Og, împăratul Basanului, şi toate împărăţiile* Canaanului;

12. şi* care le-a dat ţara de moştenire, de moştenire lui Israel, poporul Său.

13. ✡ Doamne, Numele* Tău este pentru totdeauna, Doamne, amintirea Ta este din generaţie în generaţie,

14. pentru că* Domnul va judeca pe poporulSau „va face dreptate poporului“ Său şi Se va întoarce cu bunăvoinţă spre slujitorii Săi.

15. Idolii* naţiunilor sunt argint şi aur, lucrare a mâinilor omului:

16. au gură şi nu vorbesc, au ochi şi nu văd,

17. au urechi şi nu aud, nici nu este vreo răsuflare în gura lor.

18. Cei care-i fac, toţi cei care se încred în ei, sunt ca ei.

19. ✡ Casă a lui Israel, binecuvântaţi* pe Domnul! Casă a lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!

20. Casă a lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Voi, care vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!

21. Binecuvântat să fie, din* Sion, Domnul care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul! Aleluia!, ebr. „Halelu-Yah“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)