Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 128

O cântare a treptelor.

1. Ferice* de oricine se teme de Domnul şi umblă în căile Lui.

2. Pentru că* vei mânca din munca mâinilor tale, vei fi fericit şi-ţi va merge bineSau „vei prospera“.

3. Soţia ta va fi ca* o viţă roditoare înăuntrul casei taleSau „pe lângă casa ta“; fiii* tăi, ca nişte ramuri de măslin în jurul mesei tale.

4. Iată, aşa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul.

5. Domnul să te binecuvânteze* din Sion! Şi să vezi binele Ierusalimului în toate zilele vieţii tale

6. şi să vezi* pe fiii fiilor tăi! Pacea* să fie peste IsraelSau „pe fiii fiilor tăi şi pacea peste Israel“!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)