Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 81

Către mai-marele muzicii. Pe ghititProbabil o cântare sau un instrument muzical din Gat. Al lui Asaf.

1. Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, puterea noastră; scoateţi strigăte de bucurie către Dumnezeul lui Iacov.

2. Înălţaţi o cântare, faceţi să răsune tamburina, harfa plăcută, cu lira.

3. Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă, la timpul rânduitSau „la lună plină“, în ziua sărbătorii noastre;

4. pentru că este o lege* pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov.

5. El a aşezat-o ca o mărturie în Iosif, când a ieşit traversând ţara Egiptului, unde am auzit o limbă* pe care n-o cunoşteam.

6. ✡ Am îndepărtat* povara de pe umărul său, mâinile sale au fost eliberate de coş*.

7. Ai strigat* în necaz şi te-am scăpat; ţi-am răspuns* din locul ascuns al tunetului; te-am încercat* la apele Meriba. Oprire.

8. Ascultă*, poporul Meu, şi îţi voi mărturisiSau „şi voi mărturisi în mijlocul tău“; Israele, dacă M-ai asculta!

9. Să nu* fie printre voi nici un dumnezeu străin şi* să nu te închini unui dumnezeu străin.

10. Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului; deschide-ţi* gura larg şi o voi umple.

11. Dar poporul Meu n-a ascultat de glasul Meu şi Israel nu* M-a vrut.

12. Atunci* i-am lăsatLit. „i-am dat“ în împietrirea inimii lor, au umblat după sfaturile lor.

13. ✡ Dacă* M-ar ascultaSau la timpul trecut (pentru toate verbele din versetele 13-16) poporul Meu, dacă ar umbla Israel pe căile Mele!

14. Îndată i-aş supune pe vrăjmaşii lor şi Mi-aş întoarce mâna împotriva adversarilor lor.

15. Cei care-L* urăsc pe Domnul I s-ar supune; şi timpul lor ar ţine pentru totdeauna.

16. El i-ar* hrăni cu grăsimea grâului; şi te-aş sătura cu miere din* stâncă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)