Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 33

1. Strigaţi de bucurie în* Domnul, voi, cei drepţi! Celor* drepţi le stă bine lauda.

2. Lăudaţi pe Domnul cu harfa, cântaţi-I psalmi pe lira cu* zece coarde.

3. Cântaţi-I* o cântare nouă! Cântaţi cu măiestrie din instrumentele voastre, cu strigăt de bucurie,

4. deoarece Cuvântul Domnului este drept şi toată lucrarea Sa este făcută în adevărSau „cu credincioşie“.

5. El* iubeşte dreptatea şi judecataSau „judecata dreaptă“; pământul este plin de bunătatea* Domnului.

6. ✡ Cerurile au fost făcute prin* Cuvântul Domnului şi toată* oştirea lor prin* suflarea gurii Lui.

7. El* adună laolaltăSau „adună ca o grămadă“ apele mării, El pune adâncurile în cămări.

8. Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să se teamă înaintea Lui!

9. Pentru că El* a spus şi a fost; El a poruncit şi aceea a luat fiinţăLit. „a stat acolo“.

10. ✡ Domnul* răstoarnă sfatul naţiunilor, zădărniceşte hotărârile popoarelor.

11. Sfatul* Domnului rămâne pentru totdeauna, hotărârile inimii Sale, din generaţie în generaţie.

12. ✡ Ferice* de naţiunea al cărei Dumnezeu este Domnul, de poporul pe care l-a ales* ca moştenire a Lui!

13. Domnul priveşte din* ceruri; El îi vede pe toţi fiii oamenilor.

14. Din locaşul Său cel pregătit, El ia aminte la toţi locuitorii pământului.

15. El este Cel care le întocmeşte tuturor inima, El ia aminte* la toate lucrările lor.

16. Un împărat* nu este salvat prin mulţimea oştirii sale; viteazul nu este scăpat prin mărimea puterii sale.

17. Calul* este în zadar pentru a învinge şi nu salvează nicidecum prin mărimea puterii lui.

18. Iată*, ochiul Domnului este peste* cei care se tem de El, peste cei care aşteaptă bunătatea Lui,

19. ca să le scape sufletul de la moarte şi să-i păstreze* în viaţă în timpul foametei.

20. ✡ Sufletul* nostru aşteaptă pe Domnul. El* este ajutorul nostru şi scutul nostru.

21. Da, în El ni se va bucura inima*, deoarece în sfântul Său Nume ne-am pus încrederea.

22. Fie, Doamne, bunătatea Ta peste noi, după cum am aşteptat noi de la Tine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)