Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 129

O cântare a treptelor.

1. Adesea m-au asuprit, din tinereţea* mea, – s-o spună* Israel –

2. adesea m-au asuprit, din tinereţea mea, dar nu m-au învins.

3. Plugarii au arat pe spatele meu, au tras brazdele lor lungi.

4. ✡ Domnul este drept; El a tăiat funiile celor răi.

5. Să fie acoperiţi de ruşine şi să dea înapoi toţi cei care urăsc Sionul!

6. Să fie ca iarba* de pe acoperişuri, care se usucă înainte de a fi smulsă,

7. cu care secerătorul nu-şi umple mâna, nici legătorul de snopi braţul,

8. şi trecătorii nu spun: „Binecuvântarea* Domnului să fie peste voi! Vă binecuvântăm în Numele Domnului!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)