Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 64

Către mai-marele muzicii. Un psalm al lui David.

1. Ascultă-mi, Dumnezeule, glasul în plângerea mea! Păzeşte-mi viaţa de spaima vrăjmaşului!

2. Ascunde-mă de uneltirea celor răi, de mulţimea gălăgioasă a lucrătorilor nelegiuirii,

3. care* şi-au ascuţit limba ca o sabie şi şi-au potrivit* săgeata: un cuvânt amar;

4. ca să tragă din ascunzători asupra celui integru: deodată trag asupra lui şi nu se tem.

5. Ei se încurajează* într-un lucru rău, se înţeleg împreună ca să ascundă curse; ei zic*: „Cine va vedea?“

6. Pun la cale nelegiuiri: „Am terminat; planul este pregătit!“ Un adânc este lăuntrul şi inima fiecăruia.

7. Dar* Dumnezeu va trage o săgeată asupra lor; deodată sunt răniţi.

8. Şi* limba lor îi va face să cadă unul peste altul; toţi cei care-i văd* vor da din capSau „vor fugi“.

9. Şi* toţi oamenii se vor teme şi vor istorisi* fapta lui Dumnezeu şi vor privi cu înţelepciune lucrarea Sa.

10. Cel* drept se va bucura în Domnul şi se va încrede în El; şi toţi cei drepţi cu inima se vor lăuda.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)