Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 46

Către mai-marele muzicii. Al fiilor lui Core. Pe alamotProbabil pe liră, tenor (vezi 1Cron 15.20). O cântare.

1. Dumnezeu este adăpostul* şi tăria noastră, un ajutor* în necazuri, întotdeauna uşor de găsit.

2. De aceea nu ne vom teme, chiar dacă s-ar răsturna pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor,

3. chiar* dacă apele lor ar vui şi ar spumega, de s-ar cutremura munţii prin înălţarea lor. Oprire.

4. ✡ Este un râu* ale cărui pâraie înveselesc cetatea* lui Dumnezeu, sfântul locaş al locuinţelorSau „corturilor“ Celui Preaînalt.

5. Dumnezeu este în* mijlocul ei, ea nu se va clătina. Dumnezeu o va ajuta în revărsatul zorilor.

6. Naţiunile* vuiesc, împărăţiile se clatină; El a făcut să I se audă glasul: pământul* se topeşte.

7. Domnul* oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn înalt pentru noi. Oprire.

8. ✡ Veniţi*, priviţi faptele Domnului, ce pustiiri a făcut pe pământ.

9. El a făcut* să înceteze războaiele până la marginea pământului; El zdrobeşte* arcul şi frânge suliţa, arde* carele în foc.

10. ✡ Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu sunt Dumnezeu: Eu voi fi înălţat* printre naţiuni, voi fi înălţat pe pământ.

11. ✡ Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn înalt pentru noi. Oprire.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)