Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 119

Psalmul este împărţit în 22 paragrafe de câte opt versete, litera ebraică iniţială a fiecărui verset dintr-un paragraf fiind aceeaşi, şi urmând în ordine alfabeticăAlef

1. Ferice de cei fără vină pe cale, care* umblă în legea Domnului.

2. Ferice de cei care păzesc mărturiile Sale, care Îl caută din toată inima,

3. da, care* nu fac nici o nedreptate; ei umblă în căile Sale.

4. Tu ai poruncit rânduielile Tale, ca să fie păzite cu grijă.

5. O, de-ar urmări căile mele să păzească hotărârile Tale!

6. Atunci* nu-mi va fi ruşine când voi lua seama la toate poruncile Tale.

7. Te voi lăuda* cu o inimă dreaptă, când voi învăţa judecăţile dreptăţii Tale.

8. Voi păzi hotărârile Tale, nu mă părăsi de tot!

Bet

9. Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Păzindu-se după Cuvântul Tău.

10. Te-am* căutat din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat* de la poruncile Tale.

11. Am ascuns Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ în* inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.

12. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă* hotărârile Tale.

13. Am istorisit* cu buzele mele toate judecăţile gurii Tale.

14. M-am bucurat pe calea mărturiilor Tale ca de toate bogăţiile.

15. Voi medita* la rânduielile Tale şi voi lua seama la cărările Tale.

16. Mă voi desfăta* în hotărârile Tale, nu voi uita Cuvântul Tău.

Ghimel

17. Fă* bine slujitorului Tău, şi voi trăi şi voi păzi Cuvântul Tău.

18. Deschide-mi ochii, şi voi vedea lucrurile minunateSau „minunile“ care sunt în legea Ta.

19. Sunt străin* în ţarăSau „pe pământ“; nu-mi ascunde poruncile Tale.

20. Întotdeauna sufletul îmi este zdrobit* de dor după judecăţile Tale.

21. Tu i-ai mustrat pe cei mândri, cei blestemaţi, care se abat de la poruncile Tale.

22. Ridică* de peste mine batjocura şi dispreţul, pentru că am păzit mărturiile Tale.

23. Chiar cei mari s-au aşezat să vorbească împotriva mea; slujitorul Tău meditează la hotărârile Tale.

24. Mărturiile Tale, de asemenea, sunt desfătarea mea, sfătuitorii mei.

Dalet

25. Sufletul mi se lipeşte* de ţărână; fă-mă să trăiescSau „însufleţeşte-mă“, „înviorează-mă“; expresia are un sens dublu: „dă-mi viaţă“ şi „păstrează-mă în viaţă“ (valabil pentru tot psalmul)* după Cuvântul Tău.

26. Am istorisit căile mele şi Tu mi-ai răspuns; învaţă-mă* hotărârile Tale.

27. Fă-mă să înţeleg calea rânduielilor Tale şi voi* medita la minunile Tale.

28. Sufletul* meu se topeşte în lacrimi, din cauza întristării: întăreşte-măSau „ridică-mă“, după Cuvântul Tău.

29. Depărtează de la mine calea minciunii şi, în îndurarea Ta, dă-mi legea Ta.

30. Am ales calea credincioşiei, am pus înaintea mea judecăţile Tale.

31. Rămân alipit de mărturiile Tale: Doamne, nu mă lăsa de ruşine!

32. Voi alerga pe calea poruncilor Tale, când îmi vei scoate inima la* larg.

He

33. Învaţă-mă, Doamne, calea hotărârilor Tale şi o voi păzi până* la sfârşit.

34. Dă-mi* pricepere şi voi păzi legea Ta şi o voi ţine din toată inima.

35. Fă-mă să umblu pe cărarea poruncilor Tale, pentru că în ea îmi găsesc plăcerea.

36. Pleacă-mi inima la mărturiile Tale şi nu la câştig*.

37. Abate-mi* ochii ca să nu privească* deşertăciunea; fă-mă să trăiesc în calea Ta.

38. Întăreşte* Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ pentru slujitorul Tău care se teme de Tine.

39. Depărtează de la mine dispreţul de care mă tem, pentru că judecăţile Tale sunt bune.

40. Iată, mi-a fost dor* de rânduielile Tale: fă-mă să trăiesc în dreptatea Ta.

Vav

41. Şi să vină* la mine bunătatea Ta, Doamne, mântuirea Ta, după Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“;

42. şi voi avea ce să răspund celui care mă batjocoreşte, pentru că m-am încrezut în Cuvântul Tău;

43. şi nu lua de tot din gura mea Cuvântul adevărului, pentru că am aşteptatAşteptare cu dor judecăţile Tale.

44. Atunci voi păzi legea Ta neîncetat, în vecii vecilor.

45. Şi voi umbla în loc larg, pentru că am căutat rânduielile Tale.

46. Şi voi* vorbi despre mărturiile Tale înaintea împăraţilor şi nu mi va fi ruşine.

47. Şi îmi voi găsi desfătarea în poruncile Tale pe care le-am iubit.

48. Şi îmi voi ridica mâinile spre poruncile Tale pe care le-am iubit şi voi medita la hotărârile Tale.

Zain

49. Aminteşte-Ţi de Cuvântul către slujitorul Tău, pe care m-ai făcut să-l* aşteptAşteptare cu dor.

50. Aceasta este mângâierea* mea în întristarea mea, că al Tău CuvântSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ m-a făcut să trăiesc.

51. Cei mândri m-au batjocorit* mult: eu nu* m-am abătut de la legea Ta.

52. Mi-am amintit de judecăţile Tale de altădată, Doamne, şi m am mângâiat.

53. O mânie* arzătoare m-a cuprins din cauza celor răi care părăsesc legea Ta.

54. Hotărârile Tale mi-au fost cântări în casa pribegiei mele.

55. Mi-am amintit* noaptea de Numele Tău, Doamne, şi am păzit legea Ta.

56. Aceasta mi-a fost pentru că am păzit rânduielile Tale.

Het

57. Partea* mea, Doamne, am spus, este să păzescSau „Tu eşti partea mea, Doamne, am spus că voi păzi“ cuvintele Tale.

58. Am căutat faţa Ta din toată inima: îndură-Te de mine, după* Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“.

59. M-am gândit* la căile mele şi mi-am întors paşii spre mărturiile Tale.

60. M-am grăbit şi n-am întârziat să păzesc poruncile Tale.

61. Legăturile celor răi m-au înconjurat; n-am uitat legea Ta.

62. Mă trezesc la* miezul nopţii ca să Te laud pentru judecăţile dreptăţii Tale.

63. Sunt tovarăşul tuturor celor care se tem de Tine şi al celor care păzesc rânduielile Tale.

64. Pământul* este plin de bunătatea Ta, Doamne; învaţă-mă hotărârile Tale!

Tet

65. Tu i-ai făcut bine slujitorului Tău, Doamne, după Cuvântul Tău.

66. Învaţă-mă* o bună înţelegere şi cunoştinţă, pentru că m-am încrezut în poruncile Tale.

67. Mai înainte* de a fi umilit, rătăceam; dar acum păzesc Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“.

68. Tu eşti bun* şi binefăcător; învaţă-mă hotărârile Tale!

69. Cei mândri au născocit* minciuni împotriva mea; eu voi păzi rânduielile Tale din toată inima.

70. Inima lor este îngroşată* ca grăsimea; eu îmi găsesc desfătarea în legea Ta.

71. Este bine pentru mine că am fost smerit, ca să învăţ hotărârile Tale.

72. Legea gurii Tale este mai* bună pentru mine decât mii de bucăţi de aur şi de argint.

Iod

73. Mâinile* Tale m-au făcut şi m-au întocmit: dă-mi pricepere, şi voi învăţa poruncile Tale.

74. Cei* care se tem de Tine mă vor vedea şi se vor bucura, pentru că aşteptAşteptare cu dor Cuvântul Tău.

75. Ştiu, Doamne, că judecăţile Tale sunt dreptate şi că din* credincioşie m-ai smerit.

76. Fie, Te rog, bunătatea Ta mângâierea mea, după Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ faţă de slujitorul Tău.

77. Să vină peste mine îndurările Tale şi voi trăi; pentru că legea Ta este desfătarea mea.

78. Cei mândri să* fie daţi de ruşine, pentru că* m-au asuprit fără temei; eu cuget la rânduielile Tale.

79. Cei care se tem de Tine să se întoarcă la mine şi cei care cunosc mărturiile Tale.

80. Fie inima mea fără vină în hotărârile Tale, ca să nu-mi fie ruşine!

Caf

81. Mi se sfârşeşte* sufletul după mântuirea Ta; aşteptAşteptare cu dor Cuvântul Tău.

82. Mi se topesc* ochii după Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“; şi am spus: „Când mă vei mângâia?“

83. Pentru că am ajuns* ca un burduf pus în fum; eu nu uit hotărârile Tale.

84. Câte* sunt zilele slujitorului Tău? Când* vei face judecată asupra celor care mă persecută?

85. Cei mândri mi-au săpat* gropi; aceasta nu esteSau „ei, care nu sunt“ după legea Ta.

86. Toate poruncile Tale sunt credincioşie; ei mă persecută fără* temei: ajută-mă!

87. Puţin a lipsit să mă şteargă de pe pământ; dar eu n-am părăsit rânduielile Tale.

88. Fă-mă să trăiesc după bunătatea Ta şi eu voi păzi mărturia gurii Tale.

Lamed

89. Doamne, Cuvântul Tău este întărit* în ceruri pentru totdeauna.

90. Credincioşia Ta este din generaţie în generaţie; Tu ai întemeiat pământul şi el rămâne tare.

91. Prin* judecăţile Tale aceste lucruri rămân tari astăzi, pentru că toate Îţi sunt slujitori.

92. Dacă n-ar fi fost legea Ta desfătarea mea, aş fi pierit în necazul meu.

93. Niciodată nu voi uita rânduielile Tale, pentru că prin ele m ai făcut să trăiesc.

94. Al Tău sunt, salvează-mă, pentru că am căutat rânduielile Tale.

95. Cei răi mă aşteaptă ca să mă omoare; eu sunt atent la mărturiile Tale.

96. Am văzut sfârşitul* oricărei perfecţiuni; porunca Ta este foarte întinsăSau „fără limită“.

Mem

97. Cât de mult iubesc legea Ta! Toată* ziua cuget la ea.

98. Poruncile* Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, pentru că ele sunt întotdeauna cu mine.

99. Am mai multă pricepere decât toţi învăţătorii mei, pentru că* meditez la mărturiile Tale.

100. Înţeleg* mai mult decât bătrânii, pentru că păzesc rânduielile Tale.

101. Mi-am păzit* picioarele de orice cale rea, ca să păzesc Cuvântul Tău.

102. Nu m-am abătut de la judecăţile Tale, pentru că Tu m-ai învăţat.

103. Ce* dulce este Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ pentru cerul gurii mele! Mai mult decât mierea pentru gura mea!

104. Prin rânduielile Tale am primit pricepere, de aceea urăsc* orice cale a minciunii.

Nun

105. Cuvântul Tău este o candelă* pentru piciorul meu şi o lumină pentru cărarea mea.

106. Am jurat*, şi voi ţine, să păzesc judecăţile dreptăţii Tale.

107. Sunt foarte întristat, Doamne, fă-mă să trăiesc după Cuvântul Tău.

108. Primeşte, Te rog, Doamne, darurile* de bunăvoie ale gurii mele şi învaţă-mă judecăţile Tale.

109. Sufletul* meu este neîncetat în mâna meaÎn pericol, dar nu uit legea Ta.

110. Cei răi mi-au întins* o cursă, dar nu m-am rătăcit de la rânduielile Tale.

111. Mărturiile Tale îmi sunt moştenireSau „le-am luat ca moştenire“* pentru totdeauna, pentru că ele sunt bucuria inimii mele.

112. Mi-am plecat inima să împlinesc hotărârile Tale pentru totdeauna, până* la sfârşit.

Sameh

113. Urăsc pe cei cu inima prefăcută, dar iubesc legea Ta.

114. Tu eşti adăpostul* meu şi scutul meu; aşteptAşteptare cu dor Cuvântul Tău.

115. Depărtaţi-vă* de la mine, voi, care faceţi răul, şi eu voi păzi poruncile Dumnezeului meu!

116. Susţine-mă, după Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“, şi voi trăi şi nu mă lăsa* să fiu dat de ruşine în aşteptarea mea.

117. Susţine-mă, şi voi fi salvat şi voi privi neîncetat hotărârile Tale.

118. Tu i-ai respinsSau „i-ai călcat în picioare“ pe toţi cei care s-au abătut de la hotărârile Tale, pentru că viclenia lor este minciună.

119. Ai îndepărtat pe toţi cei răi de pe pământ, ca* zgura; de aceea iubesc mărturiile Tale.

120. Mi se înfioară* carnea de frica Ta şi mă tem de judecăţile Tale.

Ain

121. Am făcut judecată şi dreptate; nu mă lăsa în voia asupritorilor mei.

122. Fii garantul* slujitorului Tău spre bine; să nu mă asuprească cei mândri.

123. Mi se topesc ochii* după mântuirea Ta şi după CuvântulSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ dreptăţii Tale.

124. Lucrează pentru slujitorul Tău după bunătatea Ta şi învaţă-mă hotărârile Tale.

125. Eu sunt slujitorul* Tău; dă-mi pricepere şi voi cunoaşte mărturiile Tale.

126. Este timpul ca Domnul să lucreze; ei au desfiinţat legea Ta.

127. De aceea* iubesc poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul fin.

128. De aceea socotesc drepte toate rânduielile cu privire la toate lucrurile; urăsc orice cale a minciunii.

Pe

129. Mărturiile Tale sunt minunate, de aceea le păzeşte sufletul meu.

130. DescoperireaLit. „Intrarea“, „Deschiderea“ cuvintelor Tale luminează, dând pricepere* celor simpli.

131. Mi-am deschis gura şi am suspinat, pentru că doresc* fierbinte poruncile Tale.

132. Întoarce-Te* spre mine şi îndură-Te de mine, cum* obişnuieşti faţă de cei care iubesc Numele Tău.

133. Întăreşte-mi* paşii în Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“; şi* nici o nelegiuireSau „deşertăciune“, „idol“ să nu stăpânească peste mine.

134. Răscumpără-mă din* asuprirea omului, şi voi păzi rânduielile Tale.

135. Fă să strălucească faţa* Ta peste slujitorul Tău şi învaţă-mă hotărârile Tale.

136. Râuri* de apă curg din ochii mei, pentru că nu se păzeşte legea Ta.

Ţade

137. Tu eşti drept*, Doamne, şi judecăţile Tale sunt drepteSau „eşti drept în judecăţile Tale“.

138. Tu ai poruncit mărturiile* Tale în dreptate şi în nespusă credincioşieSau „Tu ai poruncit dreptatea mărturiilor Tale şi credincioşia, deplin“.

139. Râvna* mea mă mistuie, pentru că asupritoriiSau „adversarii“ mei au uitat cuvintele Tale.

140. Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ este foarte curatSau „încercat“* şi slujitorul Tău îl iubeşte.

141. Sunt mic şi dispreţuit; nu uit rânduielile Tale.

142. Dreptatea Ta este dreptate pentru totdeauna şi legea Ta este adevăr*.

143. Necazul şi strâmtorarea m-au cuprins; poruncile Tale sunt desfătarea mea.

144. Dreptatea mărturiilor Tale este pentru totdeauna; dă-mi pricepere şi voi trăi.

Kof

145. Am strigat din toată inima; răspunde-mi, Doamne! Voi păzi hotărârile Tale.

146. Strig către Tine; salvează-mă şi voi păzi mărturiile Tale.

147. Am întrecut* revărsatul zorilor şi am strigat; am aşteptatAşteptare cu dor Cuvântul Tău.

148. Ochii mei au întrecut* străjile nopţii ca să meditez la Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“.

149. Ascultă glasul meu, după bunătatea Ta, Doamne! Fă-mă să trăiesc după judecata Ta.

150. Cei care urmăresc răutatea se apropie; ei sunt departe de legea Ta.

151. Doamne, Tu eşti aproape* şi toate poruncile Tale sunt adevăr.

152. De mult am cunoscut, din mărturiile Tale, că Tu le-ai întemeiat pentru* totdeauna.

Reş

153. Priveşte* la suferinţa mea şi scapă-mă, pentru că nu am uitatSau „nu uit“ legea Ta.

154. Apără-mi* cauza şi răscumpără-mă, fă-mă să trăiesc după Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“.

155. Mântuirea este departe* de cei răi, pentru că ei nu caută hotărârile Tale.

156. Multe sunt îndurările Tale, Doamne; fă-mă să trăiesc după judecăţile Tale.

157. Mulţi sunt persecutorii mei şi asupritorii mei; nu* m-am abătut de la mărturiile Tale.

158. I-am văzut pe înşelătoriSau „trădători“ şi m-am dezgustat*, pentru că ei nu păzesc Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“.

159. Vezi cât de mult iubesc rânduielile Tale; Doamne, fă-mă să trăiesc după bunătatea Ta.

160. Tot Cuvântul TăuSau „Suma Cuvântului Tău“ este adevăr şi orice judecată a dreptăţii Tale este pentru totdeauna.

Şin

161. Cei* mari m-au persecutat fără temei, dar inima mea tremură la Cuvântul Tău.

162. Mă bucur de Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“ ca unul care găseşte o pradă mare.

163. Urăsc minciuna şi n-o pot suferi; iubesc legea Ta.

164. De şapte ori pe zi Te laud pentru judecăţile dreptăţii Tale.

165. Mare* este pacea celor care iubesc legea Ta şi nimic nu-i face să se poticnească.

166. AşteptSau „Sper în“* mântuirea Ta, Doamne, şi împlinesc poruncile Tale.

167. Sufletul meu a păzit mărturiile Tale şi le iubesc foarte mult.

168. Am păzit rânduielile Tale şi mărturiile Tale, pentru că* toate căile mele sunt înaintea Ta.

Tav

169. Să ajungă strigătul meu înaintea Ta, Doamne! dă-mi pricepere, după Cuvântul Tău.

170. Să ajungă cererea mea înaintea Ta. Scapă-mă, după Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“.

171. Buzele* mele vor revărsa laudă, cândSau „pentru că“ mă înveţi hotărârile Tale.

172. Limba mea va vorbi cu putereSau „va răspunde la“, „va cânta ca răspuns la“ de Cuvântul TăuSau „ceea ce Tu ai spus“, „promisiunea Ta“, pentru că toate poruncile Tale sunt dreptate.

173. Fie mâna Ta în ajutorul meu, pentru că am ales* rânduielile Tale.

174. Am dorit mult mântuirea Ta, Doamne, şi legea Ta este desfătarea mea.

175. Să trăiască sufletul meu, şi Te va lăuda; şi judecăţile Tale să-mi fie ajutor.

176. Rătăcesc* ca o oaie pierdută: caută pe slujitorul Tău, pentru că nu uit poruncile Tale.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)