Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 48

O cântare. Un psalm al fiilor lui Core.

1. Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă în* cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele* sfinţeniei Sale.

2. ✡ Frumos* în înălţimea sa, bucuria* întregului pământSau „întregii ţări“ este muntele Sionului, în părţile* de nord, cetatea* Marelui Împărat;

3. Dumnezeu este cunoscut în palatele ei ca un turn înalt.

4. Pentru că, iată, împăraţii* s-au adunat, au trecut împreună:

5. au văzut: au fost uimiţi; au fost tulburaţi, au fugit înspăimântaţi.

6. Acolo i-a apucat* un tremur, o teamă ca* a unei femei care naşte.

7. Prin vântul* de la răsărit ai zdrobit* corăbiile din Tarsis.

8. ✡ Cum am auzit, aşa am văzut în cetatea* Domnului oştirilor, în cetatea Dumnezeului nostru: Dumnezeu o întăreşte* pentru totdeauna. Oprire.

9. Dumnezeule, la bunătatea* Ta ne-am gândit în mijlocul templului Tău!

10. Dumnezeule, ca Numele* Tău, aşa este lauda Ta, până la marginile pământului; dreapta Ta este plină de dreptate.

11. ✡ Să se bucure muntele Sionului, să se veselească fiicele lui Iuda, pentru judecăţile Tale.

12. Înconjuraţi Sionul şi ocoliţi-l; număraţi turnurile sale,

13. luaţi aminte laSau „puneţi la inimă“ întăritura sa, cercetaţi palatele sale, ca să povestiţi generaţiei care va veni.

14. Pentru că acest Dumnezeu este Dumnezeul nostru în vecii vecilor; El va fi călăuza* noastră până la moarte.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)