Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 29

Un psalm al lui David.

1. Daţi* Domnului, fii ai celor puternici, daţi Domnului glorie şi tărie!

2. Daţi Domnului gloria Numelui Său! Adoraţi-L pe Domnul în sfântă splendoareSau „în splendoarea sfinţeniei“*!

3. ✡ Glasul Domnului este peste ape; Dumnezeul* gloriei tună – Domnul pe ape mari.

4. Glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreţ.

5. Glasul Domnului sfărâmă cedrii: Domnul sfărâmă cedrii* Libanului

6. şi-i* face să salte ca un viţel, Libanul şi Sirionul* ca un bivol tânărSau „fiu de unicorn“.

7. Glasul Domnului face să izbucnească flăcări de foc.

8. Glasul Domnului face să tremure pustiul; Domnul face să tremure pustiul Cades*.

9. Glasul Domnului face cerboaicele* să nască şi dezbracă pădurile; şi în templul Său totul spune: „Glorie!“

10. ✡ Domnul şade* peste potop, Domnul şade ca împărat pentru* totdeauna!

11. Domnul* va da putere poporului Său, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)