Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 102

O rugăciune a celui întristat, când este copleşit şi îşi varsă plângerea înaintea Domnului.

1. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, şi să* ajungă strigătul meu până la Tine!

2. Nu-mi* ascunde faţa Ta în ziua necazului meu, pleacă-Ţi* urechea spre mine; răspunde-mi degrabă în ziua când strig.

3. ✡ Pentru că* zilele mele pier ca fumul şi oasele* îmi ard ca un tăciune.

4. Inima îmi este lovită şi se usucă* întocmai ca iarba; pentru că am uitat să-mi mănânc pâinea.

5. Mi se lipesc* oasele de carne, de glasul geamătului meu.

6. Am ajuns* ca un pelican* din pustiu, sunt ca o cucuvea din dărâmături.

7. Veghez* şi sunt ca o pasăre singuratică* pe un acoperiş.

8. Vrăjmaşii mei mă batjocoresc toată ziua; cei* furioşi împotriva mea jură* pe mine.

9. Pentru că am mâncat cenuşă ca pâine şi mi-am amestecat băutura cu* lacrimi,

10. din cauza furiei Tale şi a mâniei Tale; pentru că Tu m-ai ridicat* şi m-ai aruncat jos.

11. ✡ Zilele mele sunt ca* o umbră care se lungeşte şi mă usuc* ca iarba.

12. Dar* Tu, Doamne, rămâi pentru totdeauna, şi amintirea* Ta din generaţie în generaţie.

13. Tu Te vei ridica, Te vei îndura* de Sion; pentru că este timpul* să Te înduri de el, pentru că a venit timpul hotărât.

14. Pentru că slujitorilor Tăi le plac pietrele* sale şi au milă de ţărâna lui.

15. Şi naţiunile se vor teme* de Numele Domnului şi toţi împăraţii pământului de gloria Ta.

16. ✡ Pentru că Domnul va rezidi Sionul, Se va arăta în* gloria Sa.

17. ✡ El va privi la* rugăciunea celui lipsit şi nu va dispreţui rugăciunea lor.

18. Aceasta se va scrie* pentru generaţia care va veni; şi poporul* care va fi creat va lăuda pe DomnulEbr. „Yah“;

19. pentru că a privit* din înălţimea sfântului Său locaşSau „din înălţimile sfinţeniei Sale“; Domnul a privit din ceruri spre pământ,

20. ca* să audă suspinul celui încătuşat şi să-i dezlege pe fiii morţiiSau „pe cei care erau daţi morţii“;

21. ca să* fie vestit în Sion Numele Domnului şi lauda Sa în Ierusalim,

22. când se vor aduna popoarele şi împărăţiile împreună, ca să slujească Domnului.

23. ✡ El mi-a frânt puterea în drum, mi-a scurtat* zilele;

24. am zis*: „Dumnezeul meu, nu mă lua la jumătatea zilelor mele; anii* Tăi sunt din generaţie în generaţie!

25. Tu ai întemeiat* pământul la început şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale;

26. ele* vor pieri, dar Tu* vei rămâne; şi toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veşmânt şi se vor schimba,

27. dar Tu* eşti AcelaşiUn nume al lui Dumnezeu: „Cel care este, Cel care nu Se schimbă“ şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

28. Fiii* slujitorilor Tăi vor rămâne şi sămânţa lor se va întări înaintea Ta“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)