Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 133

O cântare a treptelor. A lui David.

1. Iată ce bine şi ce plăcut este să locuiască fraţii* uniţi împreună!

2. Este ca untdelemnul* preţios pe cap, care curge pe barbă, pe barba lui Aaron, care curge pe marginea veşmintelor lui;

3. ca roua Hermonului*, care coboară pe munţii Sionului, pentru că acolo* a poruncit Domnul binecuvântarea, viaţa pentru totdeauna.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)