Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 24

Un psalm al lui David.

1. Al Domnului este* pământul şi tot ce cuprinde elSau „plinătatea lui“, lumea şi cei care locuiesc în ea;

2. pentru* că El l-a întemeiat pe mări şi El l-a întărit pe râuri.

3. Cine* se va sui pe muntele Domnului? Şi cine va sta în locul sfinţeniei SaleSau „în locul Său sfânt“?

4. Cel* care are mâinile nevinovate* şi inima* curată, care nu-şi înalţă sufletul la deşertăciune şi nu* jură ca să înşele.

5. El va primi binecuvântare de la Domnul şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.

6. Aceasta este generaţia celor care-L cheamă, a celor care caută* faţa ta, IacoveSau „faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov“; sau „faţa Ta în Iacov“! Oprire.

7. ✡ Porţi, ridicaţi-vă* capetele! Şi ridicaţi-vă, porţi ale eternităţii, şi va* intra Împăratul gloriei.

8. Cine este acest Împărat al gloriei? Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel puternic în luptă.

9. Porţi, ridicaţi-vă capetele! Şi ridicaţi-vă, porţi ale eternităţii, şi va intra Împăratul gloriei.

10. Cine este acest Împărat al gloriei? Domnul oştirilor, El este Împăratul gloriei. Oprire.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)