Psalmii

Cartea a patra

Psalmul 94

1. Dumnezeul răzbunărilor*, Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, să se arate strălucirea Ta!

2. Ridică-Te*, judecător* al pământului! Răsplăteşte celor mândri!

3. ✡ Până* când cei răi, Doamne, până când se vor bucura cei răi,

4. vor rosti*, vor spune cuvinte arogante, se vor lăuda toţi lucrătorii nelegiuirii?

5. Ei calcă pe poporul Tău, Doamne, şi apasă moştenirea Ta.

6. Ucid pe văduvă şi pe străin şi omoară pe orfani;

7. şi* zic: nu va vedea DomnulEbr. „Yah“ şi nu va lua aminte Dumnezeul lui Iacov.

8. ✡ Înţelegeţi* voi, cei fără minte din popor! Şi voi, nebunilor, când vă veţi înţelepţi?

9. Cel* care a sădit urechea nu va auzi? Cel care a întocmit ochiul nu va vedea?

10. Cel care învaţă naţiunile nu va pedepsi, El, care-i* învaţă cunoştinţa pe oameni?

11. Domnul* cunoaşte gândurile omului, că sunt deşertăciuneSau „o suflare“.

12. ✡ Ferice* de omul pe care-l disciplinezi Tu, DoamneEbr. „Yah“, şi-l înveţi din legea Ta,

13. ca să-l pui la adăpost de zilele rele, până se va săpa groapa pentru cel rău!

14. Pentru că* Domnul nu va lăsaSau „nu va respinge“ pe poporul Său şi nu va părăsi moştenirea Sa;

15. pentru că judecata se va întoarce la dreptate şi toţi cei drepţi cu inima o vor urma.

16. ✡ Cine se va ridica pentru mine împotriva celor răi? Cine va sta cu mine împotriva lucrătorilor nelegiuirii?

17. Dacă* n-ar fi fost Domnul ajutorul meu, puţin ar fi lipsit ca sufletul meu să locuiască în tăcere.

18. Când am zis: „Mi-alunecă* piciorul!“, bunătatea Ta, Doamne, m-a susţinut.

19. În mulţimea gândurilor dinăuntrul meu, mângâierile Tale au făcut plăcere sufletului meu.

20. Va fi unit cu Tine tronul* răutăţii, care* face din asuprire o lege?

21. ✡ Ei* se strâng contra sufletului celui drept şi condamnă* sângele nevinovat.

22. Dar Domnul va fi turnul* meu înalt şi Dumnezeul meu, stânca mea de adăpostSau „stânca încrederii mele“.

23. El* va întoarce asupra lor nelegiuirea lor şi-i va nimici pentru răutatea lor; Domnul Dumnezeul nostru îi va nimici.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)