Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 53

Către mai-marele muzicii. Pe mahalatProbabil o cântare tristă. Un maschilProbabil o învăţătură al lui David.

1. Nebunul* zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!“ S-au stricat oamenii şi au făcut răutăţi dezgustătoare; nu* este nici unul care să facă binele.

2. ✡ Dumnezeu a privit* din ceruri peste fiii oamenilor, să vadă dacă este vreunul care să priceapă, care să-L* caute pe Dumnezeu.

3. Toţi s-au abătut, toţi împreună s-au stricat; nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar.

4. ✡ N-au cunoştinţă lucrătorii* nelegiuirii? Ei mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâine; nu-L cheamă pe Dumnezeu.

5. Acolo* unde nu era motiv de frică au fost cuprinşi de frică; pentru că Dumnezeu risipeşte* oasele celui care tabără împotriva ta. I-ai făcut de ruşine, pentru că Dumnezeu i-a dispreţuit.

6. ✡ O, de ar veni* din Sion mântuirea lui Israel! Când Dumnezeu va aduce înapoi pe captivii poporului Său, Iacov se va veseli, Israel se va bucura.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)