Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 85

Către mai-marele muzicii. Un psalm al fiilor lui Core.

1. Doamne, Tu ai fost binevoitor ţării Tale, ai adus* înapoi pe captiviiLit. „captivitatea“ lui Iacov.

2. Ai iertat* nelegiuirea poporului Tău, le-ai acoperit toate păcatele. Oprire.

3. Ţi-ai abătut toată furia, Te-ai întors din aprinderea mâniei Tale.

4. Întoarce-ne*, Dumnezeul mântuirii noastre, şi fă să înceteze supărarea Ta faţă de noi.

5. Te vei mânia* pe noi pentru totdeauna? Vei face ca mânia Ta să ţină din generaţie în generaţie?

6. Nu vrei să ne înviorezi* iarăşi, pentru ca poporul Tău să se bucure în Tine?

7. Doamne, arată-ne bunătatea Ta şi dă-ne mântuirea Ta.

8. ✡ Voi* asculta ce va spune Dumnezeu, Domnul, pentru că El* va vorbi de pace poporului Său şi sfinţilor Săi. Dar ei să* nu se mai întoarcă la nebunie.

9. Da, mântuirea Lui este aproape* de cei care se tem de El, pentru ca* gloria să locuiască în ţara noastră.

10. Bunătatea şi adevărul s-au întâlnit, dreptatea* şi pacea s-au sărutat.

11. Adevărul* va răsări din pământ şi dreptatea va privi din ceruri.

12. Şi Domnul* va da ce este bine şi ţara* noastră îşi va da rodul.

13. Dreptatea* va merge înaintea Lui şi va pune paşii Săi pe cale.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)