Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 120

✡ O cântare a treptelor.

1. L-am chemat pe Domnul în necazul* meu şi mi-a răspuns.

2. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înşelătoare.

3. Ce ţi se va da şi ce ţi se va adăuga ţie, limbă înşelătoare?

4. Săgeţi ascuţite ale unui viteaz, cu cărbuni aprinşi de ienupăr.

5. Vai de mine, pentru că stau pentru un timp la Meşec*, locuiesc* în corturile Chedarului*!

6. Sufletul meu a locuit prea mult cu cei care urăsc pacea!

7. Eu sunt pentru pace; dar, când vorbesc eu, ei sunt pentru război.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)