Psalmii

Cartea a treia

Psalmul 89

Un maschilProbabil o învăţătură al lui Etan ezrahitul.

1. Voi cânta* întotdeauna bunătăţile Domnului; din generaţie în generaţie voi face cunoscut credincioşia* Ta cu gura mea.

2. Pentru că am zis: „Bunătatea va fi întărită pentru totdeauna; chiar în ceruri vei întări credincioşia Ta“.

3. ✡ „Am făcut* legământ cu alesul Meu, i-am jurat* lui David, slujitorul Meu:

4. «Îţi voi întări sămânţa* pentru totdeauna şi îţi voi zidi tronul din generaţie în generaţie*»“. Oprire.

5. Şi cerurile* vor lăudaSau „vor cânta“ minunea Ta, Doamne, şi credincioşia Ta în adunarea* sfinţilor.

6. Pentru că cine* se poate asemăna cu Domnul în cer? Cine este asemenea Domnului între fiii celor puternici?

7. Dumnezeu* este foarte de temut în adunareaSau „sfatul tainic al“ sfinţilor şi înfricoşător în mijlocul tuturor celorSau „peste cei“ care-L înconjoară.

8. Doamne, Dumnezeul oştirilor, cine este ca Tine, puternic*, DoamneEbr. „Yah“? Şi credincioşia Ta Te înconjoară.

9. Tu* stăpâneşti mândriaSau „furia“ mării; când se ridică valurile ei, Tu le potoleşti.

10. Tu* ai zdrobit pe RahavNume poetic pentru Egipt ca pe un om ucis; cu braţul tăriei Tale i-ai risipit pe vrăjmaşii Tăi.

11. Ale* Tale sunt cerurile şi al Tău pământul; lumea şi tot ce cuprinde eaLit. „şi toată plinătatea ei“, Tu le-ai întemeiat.

12. Nordul* şi sudul, Tu le-ai creat; Taborul* şi Hermonul* strigă de bucurie în Numele Tău.

13. Al Tău este braţul puterii; mâna Ta este tare, dreapta Ta este mult înălţată.

14. Dreptatea* şi judecata sunt temelia tronului Tău; bunătatea* şi adevărulSau „credincioşia“ merg înaintea feţei Tale.

15. ✡ Ferice de poporul care cunoaşte strigătul* de bucurie! Ei umblă în lumina* feţei Tale, Doamne!

16. Ei se bucură toată ziua în Numele Tău şi se înalţă în dreptatea Ta.

17. Pentru că Tu eşti gloria puterii lor şi, după* buna Ta plăcere, puterea noastră va fi mult înălţată.

18. Pentru că Domnul este scutul nostru şi Sfântul lui Israel, Împăratul nostru.

19. ✡ Atunci ai vorbit în viziune despre Sfântul Tău şi ai spus: „Am dat ajutor unui om puternic, am înălţat mult pe unul* alesSau „un tânăr“ din popor.

20. L-am găsit* pe David, slujitorul Meu; l-am uns cu untdelemnul Meu cel sfânt;

21. mâna* Mea îl va sprijini şi braţul Meu îl va întări;

22. Vrăjmaşul* nu-l va supune şi fiul nelegiuirii nu-l va apăsa.

23. Ci voi zdrobi* pe adversarii săi înaintea feţei lui şi voi lovi pe cei care-l urăsc.

24. Şi credincioşia* Mea şi bunătatea Mea vor fi cu el şi* puterea lui se va înălţa prin Numele Meu.

25. Şi voi pune mâna* lui pe mare, şi dreapta lui pe râuri.

26. El va striga către Mine: «Tu eşti Tatăl* meu, Dumnezeul meu şi stânca* mântuirii mele!»

27. Şi Eu îl voi face cel* întâi-născut, cel mai înălţat* dintre împăraţii pământului.

28. Îi voi păstra bunătatea* Mea pentru totdeauna şi legământul* Meu îi va fi asigurat.

29. Şi îi voi face sămânţa să dăinuiască pentru totdeauna şi tronul* său ca* zilele cerurilor.

30. Dacă fiii* săi vor părăsi* legea Mea şi nu vor umbla în judecăţile Mele,

31. dacă vor profana hotărârile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,

32. atunci voi cerceta* fărădelegea lor cu nuiaua şi nelegiuirea lor cu lovituri;

33. dar* nu-Mi voi retrage bunătatea Mea de la el şi nu voi dezminţi credincioşia Mea,

34. nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele.

35. Am jurat* odată pe sfinţenia Mea, nu-l voi minţi pe David.

36. Sămânţa* lui va dăinui pentru totdeauna şi tronul lui ca* soarele înaintea Mea;

37. ca luna va fi întărit pentru totdeauna şi martorul în cer este tareSau „credincios““. Oprire.

38. ✡ Dar* Tu l-ai respins şi l-ai dispreţuit*, Te-ai mâniat împotriva unsului Tău.

39. Ai nesocotit legământul slujitorului Tău, i-ai profanat* coroana până la pământ;

40. i-ai dărâmat* toate zidurileSau „îngrădirile“, i ai ruinat întăriturile.

41. Toţi care trec pe drum îl jefuiesc; a ajuns de batjocura* vecinilor lui.

42. Ai înălţat dreapta asupritorilor lui, i-ai înveselit pe toţi vrăjmaşii lui,

43. da, ai întors tăişul sabiei lui şi nu l-ai susţinut în luptă.

44. Ai făcut să înceteze strălucirea lui şi i-ai aruncat* tronul la pământ.

45. I-ai scurtat zilele tinereţii, l-ai acoperit de ruşine. Oprire.

46. Doamne, până când* Te vei ascunde pentru totdeauna?* Va arde mânia Ta ca un foc?

47. Adu-Ţi aminte* cât de trecător sunt: pentru ce deşertăciune i-ai creat pe toţi fiii oamenilor?

48. Care* om trăieşte şi nu* va vedea moartea? Îşi va salva el sufletul din mâna Locuinţei morţilor? Oprire.

49. Unde sunt, Doamne, îndurările Tale dintâi, pe care, în* credincioşia Ta, le-ai jurat* lui David?

50. Adu-Ţi aminte, Doamne, de* ocara slujitorilor Tăi, pe care o port în sânul meu de la multe popoareSaude la toate popoarele puternice“,

51. cu care vrăjmaşii Tăi au batjocorit, Doamne, cu care* au batjocorit paşii unsului Tău.

52. Binecuvântat* să fie Domnul pentru totdeauna! Amin, da, amin!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)