Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 121

O cântare a treptelor.

1. Îmi ridic ochii spre munţi; de unde îmi va veni ajutorul? Sau „spre munţi, de unde îmi va veni ajutorul.“

2. Ajutorul* meu vine de la Domnul, care a făcut cerurile şi pământul.

3. ✡ El nu* va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel* care te păzeşte nu va dormita.

4. Iată, Cel care păzeşte pe Israel nu va dormita, nici nu va dormi.

5. ✡ Domnul este Cel care te păzeşte, Domnul este umbra* ta pe mâna* ta dreaptă.

6. Soarele* nu te va bate ziua, nici luna noaptea.

7. Domnul te va păzi* de orice rău, îţi va păzi sufletul.

8. Domnul va păzi* ieşirea ta şi intrarea ta, de acum şi pentru totdeauna.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)