Psalmii

Cartea a cincea

Psalmul 107

1. Lăudaţi* pe Domnul, pentru că este bun*, pentru că bunătatea Lui rămâne pentru totdeauna!

2. Aşa să spună cei răscumpăraţi ai Domnului, pe* care i-a răscumpărat din* mâna asupritorului

3. şi i-a adunat din ţări, de la răsărit şi de la apus, de la nord şi de la mare.

4. Ei rătăceau* prin pustiu, pe o cale neumblată*, nu găseau cetate de locuit.

5. Flămânzi şi însetaţi, sufletul li se sfârşea în ei.

6. Atunci* au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; El i-a scăpat din necazurile lor

7. şi i-a condus pe o cale* dreaptă, ca să ajungă într-o cetate de locuit.

8. O, de L-ar lăuda* pe DomnulSau „Să-L laude pe Domnul“ (şi în v.15, 21, 31) pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunateSau „minunile Lui“ faţă de fiii oamenilor!

9. Pentru că El a săturat* sufletul însetatSau „uscat“ şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.

10. ✡ Cei care locuiau* în întuneric şi în umbra morţii erau încătuşaţi* în apăsare şi în fiare,

11. pentru că s-au* răzvrătit împotriva cuvintelor lui Dumnezeu şi au dispreţuit sfatul* Celui Preaînalt;

12. şi El le-a smerit inima prin suferinţă, s-au poticnit şi nu* era nimeni care să-i ajute.

13. Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; El i-a scăpat din necazurile lor.

14. I-a scos* din întuneric şi din umbra morţii şi le-a rupt lanţurile.

15. O, de L-ar lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunateSau „minunile Lui“ faţă de fiii oamenilor!

16. Pentru că El a zdrobit* porţile de aramă şi a sfărâmat zăvoarele de fier.

17. ✡ Nebunii, pentru* calea fărădelegii lor şi din cauza fărădelegiuirilor lor, sunt chinuiţi.

18. Sufletul* lor se dezgustase de orice hrană şi se apropiau de* porţile morţii.

19. Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; El i-a scăpat din necazurile lor.

20. A trimis* Cuvântul Său şi i-a vindecat* şi i-a* scos din gropile lor.

21. O, de L-ar lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunateSau „minunile Lui“ faţă de fiii oamenilor!

22. Şi să* aducă jertfe de mulţumire şi să* istorisească lucrările Lui cu strigăt de bucurie.

23. ✡ Cei care coboară pe mare în corăbii, care fac comerţ pe ape mari,

24. aceia văd lucrările Domnului şi lucrările Lui minunateSau „minunile Lui“ în adânc.

25. Pentru că El a vorbit şi* a stârnit vânt furtunos, care a ridicat valurile măriiLit. „valurile ei“.

26. Se ridică spre ceruri, coboară în adâncuri, sufletul* lor se topeşte din cauza primejdiei;

27. se întorc şi se clatină ca un om beat şi toată înţelepciunea lor ajunge zadarnică.

28. Atunci au strigat către Domnul în strâmtorarea lor; şi El i-a scos din necazurile lor.

29. El opreşte* furtuna, schimbând-o în linişte, şi valurile se potolescLit. „tac“.

30. Şi ei se bucură că s-au liniştit şi El îi conduce în portul pe care l doreau.

31. O, de L-ar lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui şi pentru lucrările Lui minunateSau „minunile Lui“ faţă de fiii oamenilor!

32. Să-L înalţe în* adunarea poporului şi să-L laude în sfatul bătrânilor!

33. ✡ El schimbă* râurile în pustiu şi izvoarele de apă în pământ uscat,

34. pământul* roditor în pământ sărat, din cauza răutăţii locuitorilor lui.

35. El schimbă* pustiul în iaz de apă şi pământul uscat în izvoare de apă.

36. Şi acolo El îi face să locuiască pe cei flămânzi şi ei întemeiază o cetate de locuit;

37. şi seamănă câmpii şi sădesc vii, care le aduc rod.

38. Şi El* îi binecuvântează şi ei se* înmulţesc mult; şi El nu lasă să li se micşoreze turmele;

39. şi ei sunt împuţinaţi* şi copleşiţi prin asuprire, nenorocire şi suferinţă.

40. El* varsă dispreţ asupra celor mari şi-i face să rătăcească printr un pustiu fără drum,

41. dar* El ridică pe cel sărac din întristare şi înmulţeşte* familiile ca nişte turme.

42. Cei* drepţi vor vedea şi se vor bucura şi orice nelegiuire* îşi va închide gura.

43. ✡ Cine* este înţelept va lua seama la aceste lucruri şi va înţelegeSau „să ia seama… şi să înţeleagă“ îndurările Domnului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)