Psalmii

Cartea a doua

Psalmul 72

✡ Al luiSau „Pentru“ Solomon.

1. Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dreptatea Ta fiului împăratului.

2. El va judeca* pe poporul Tău cu dreptate, şi pe întristaţii Tăi cu nepărtinire.

3. Munţii* vor aduce pace poporului, ca şi dealurile, prin dreptate.

4. El va face* dreptate întristaţilor poporului, va salva pe fiii săracului şi va zdrobi pe asupritor.

5. ✡ Ei se vor teme de Tine, din generaţie în generaţie, cât* va fi soarele şi lunaLit. „cu soarele şi înaintea lunii“.

6. ✡ El va coborî* ca ploaia pe câmpul cosit, ca ploile abundente care adapă pământulSau „ţara“.

7. În zilele lui, cel drept va înflori; şi* va fi belşug de pace până nu va mai fi luna.

8. Şi el va domni* de la o mare la altă mare şi de la râuSau „Râu“ până la marginile pământului.

9. Înaintea lui se vor pleca locuitorii* pustiului şi* vrăjmaşii săi vor linge ţărâna.

10. Împăraţii* Tarsisului şi ai insulelor vor aduce daruri, împăraţii din Seba şi Saba vor prezenta tribut.

11. Da, toţi împăraţii se vor pleca* înaintea lui, toate naţiunile îi vor sluji.

12. Pentru că el va scăpa* pe săracul care strigă şi pe întristatul care n-are ajutor.

13. Va avea milă de cel lipsit şi de cel sărac şi va salva sufletele săracilor.

14. Va răscumpăra sufletul lor din asuprire şi violenţă şi sângele lor va fi preţios* în ochii lui.

15. Şi el va trăi şi i se va da din aurul Sebei şi se vor rugaSau „se va face rugăciune“ neîncetat pentru el; şi el va fi binecuvântat toată ziua.

16. Va fi belşugSau „mână plină“ de grâne pe pământ, pe vârful munţilor; rodul lui se va legăna ca Libanul; şi cei* din cetate vor înflori ca iarba pământului.

17. Numele* lui va fi pentru totdeauna; numele lui va dăinui înaintea soareluiSau „cât va fi soarele“: şi se* vor binecuvânta în el; toate* naţiunile îl vor numi fericit.

18. Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, care* singur face lucruri minunate!

19. Şi* binecuvântat să fie Numele Său gloriosSau „Numele gloriei Sale“ pentru totdeauna! Şi tot pământul* să fie plin de gloria Lui! Amin, da, amin!

20. Rugăciunile lui David, fiul lui Isai, s-au sfârşit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)