Psalmii

Cartea întâi

Psalmul 7

ŞigaionProbabil o cântare care exprimă jale sau nelinişte al lui David, pe care I l-a cântat Domnului cu ocazia cuvintelor lui Cuş beniamitul.

1. Doamne, Dumnezeul meu, în Tine m-am încrezutSau „mă încred“: salvează mă* de toţi urmăritorii mei şi scapă-mă,

2. ca* să nu-mi sfâşie sufletul ca un leu care zdrobeşte şi să* nu fie nici un salvator.

3. ✡ Doamne, Dumnezeul meu, dacă* am făcut aceasta, dacă este nelegiuire* în mâinile mele,

4. dacă am răsplătit cu rău celui care era în pace cu mine (da, l-am eliberatSau „sau l-am jefuit“* pe cel care mă asuprea fără temei),

5. să-mi urmărească vrăjmaşul sufletul şi să-l ajungă şi să calce la pământ viaţa mea şi să-mi aşeze gloria în ţărână. Oprire.

6. ✡ Ridică-Te, Doamne, în mânia Ta; înalţă-Te* împotriva furiei asupritorilor mei şi trezeşte-Te* pentru mine: Tu ai poruncit judecata.

7. Şi adunarea popoarelor Te va înconjura; şi peste eaSau „datorită ei“ întoarce-Te peSau „în“ înălţime.

8. ✡ Domnul va judeca popoarele. Judecă-mă, Doamne, după* dreptatea mea şi după corectitudinea mea care este în mine.

9. Să se sfârşească răutatea celor răi şi întăreşte-l pe cel drept, Tu, care cercetezi* inimile şi rărunchii, Dumnezeul cel drept!

10. ✡ Scutul meu este de la Dumnezeu, care îi salvează pe cei drepţi* cu inima.

11. Dumnezeu este un judecător dreptSau „Dumnezeu îl judecă pe cel drept“ şi un Dumnezeu care Se mânie în fiecare zi.

12. Dacă elCel rău nu se întoarce, Îşi va ascuţi sabia*: Şi-a încordat arcul şi l-a pregătitL-a îndreptat spre ţintă,

13. şi a pregătit pentru el instrumentele morţii; săgeţile* Sale le-a făcut arzătoare.

14. Iată, el* este în durerile naşterii pentru nelegiuire şi zămisleşte necazSau „răutate“ şi naşte minciună.

15. A săpat o groapă şi a adâncit-o; şi a căzut în groapa* pe care a făcut-o.

16. Răutatea* lui se va întoarce asupra capului lui şi violenţa lui va coborî pe creştetul lui.

17. ✡ Voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui şi voi cânta psalmiA psalmodia: a cânta cu acompaniament instrumental (valabil pentru toţi psalmii); sau „voi cânta laudă“ Numelui Domnului Celui PreaînaltEbr. „Yahve Elyon“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)